Statuten, reglementen & PDCA-cyclus

De grondbeginselen van de governance binnen de organisatie en de afspraken daarover, zijn vastgelegd in statuten en reglementen. Om continu te blijven verbeteren, is de Plan, Do, Check, Act (PDCA)-cyclus tevens een governancegrondbeginsel.

Atrivé stelt voor woningcorporaties, op basis van vigerende wet- en regelgeving (Governancecode 2020 en de Woningwet), statuten en reglementen op en/of past deze aan. Naast de formele vereisten en standaardbepalingen, is er in onze ervaring altijd sprake van maatwerk. Met bestuur, raad van commissarissen en/of de inhoudelijke specialisten bepalen we de exacte inhoud in overleg. Of dit nu gaat om de statuten, het reglement RvC, directiereglement, het opstellen van een toezicht- en toetsingskader of een procuratie- en mandateringsregeling. Als Atrivé zorgen we ervoor dat de reglementen aan de wensen en formele vereisten voldoen en onderling goed samenhangen, als onderdeel van de ‘good governance’ van de organisatie. 

Daarnaast ondersteunen en adviseren we diverse corporaties in het professionaliseren van de PDCA-cyclus. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en opstellen van een vernieuwde kwartaalrapportage en jaarverslagsystematiek, sturing- en resultaatgericht of gerichter in het maken van een toekomststrategie (plan) of een tussentijdse evaluatie (check). Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Adviseurs voor dit onderwerp

Meer weten?

Vul dan onderstaand contactformulier in.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem