Publicaties Governance

Visitatie methodiek 7: Samenwerken aan opgaven

Maart 2023

Hier kunt u de handleiding voor de methodiek downloaden.

De commissaris en visitatie

Oktober 2020

Visitatie is een belangrijk instrument voor woningcorporaties voor maatschappelijke verantwoording en leren. Een goede betrokkenheid van commissarissen bij visitatie is essentieel voor een goede opbrengst en plezier van visitatie. 

Lees meer

Governancecode 2020

Mei 2020

De Governancecode woningcorporaties 2020 is vastgesteld in de najaarscongressen van Aedes en van VTW.

Lees meer

De reis van De Leystromen

December 2016

In mei 2015 werd er, vanuit Aedes, een oproep gedaan om mee te doen aan de challenge voor de pilot Corporatieraad. Bij De Leystromen werd er een pilot gedaan om te komen tot een Corporatieraad.

Lees meer

Toezien in legitimiteit

Augustus 2015

Dat de legitimiteit van de woningcorporaties ter discussie staat behoeft, na de reeks van incidenten van de afgelopen jaren, nauwelijks betoog. Waar die legitimiteit uit voortkomt en hoe ze kan worden vergroot is veel minder vanzelfsprekend. Willem van Leeuwen en Paul Doevendans schreven er een handreiking over.

Lees meer