Prescan visitatie

Goed voorbereid de visitatie in. Wij helpen er graag bij.

Wordt jouw corporatie binnenkort gevisiteerd? Wij helpen daar graag bij. Atrivé bereidt corporaties voor op een aanstaande visitatie. Vanuit de visitatiemethodiek en onze kennis van volkshuisvesting, vastgoed en governance weten we precies wat er nodig is om voor een visitatie goed aan de start te verschijnen.
Per 1 maart 2019 is het verplicht te visiteren met methodiek 6.0. De overgang van 5.0 naar 6.0 betekent op hoofdlijnen dat de doublures tussen visitatie en het beoordelingskader van Aw en WSW op het gebied van financiën en (interne) governance worden geschrapt en de gezamenlijke prestatieafspraken veel centraler komen te staan. Zo brengt een visitatie het maatschappelijke presteren in de lokale context nog beter in beeld. Ook legt methodiek 6.0 meer nadruk op het leren en verbeteren – terugkijken om vervolgens vooruit te kunnen kijken dus.

Beter voorbereid de visitatie in

Wil je weten wat dit precies betekent voor jouw corporatie en hoe jullie ervoor staan? En wil je aan de hand van de uitkomsten van deze Prescan tijdig bijsturen en ontwikkelen waar nodig?
Met de Prescan Visitatie helpt Atrivé corporaties om zich zorgvuldig voor te bereiden op een aanstaande visitatie. Door onze kennis en ervaring als secretaris bij visitaties en ons advies en onderzoek rondom volkshuisvestelijke en maatschappelijke uitdagingen en prestatievelden (governance, prestatieafspraken, vastgoedontwikkeling, financiën) weten we precies wat er nodig is om goed aan de start te staan voor een visitatie. Na onze ‘Prescan visitatie’:

  • heb je een betrouwbare indruk van hoe jouw corporatie ervoor staat
  • weet je wat eventuele aandachtspunten zijn en waar de ruimte voor verbetering zit
  • weet je aan welke knoppen je nog kunt draaien om de laatste ‘puntjes op de i’ zetten
  • heb je een scherp beeld waarvoor je de visitatie wilt gebruiken, zodat de visitatie ook voor de 2e of 3e keer inspirerend en waardevol blijft
  • weet je hoe je het visitatieproces kunt inrichten, zodat de opbrengst en leercurve zo optimaal mogelijk zijn; wat dat betekent voor de inrichting van het visitatieproces (in de methodiek 6.0 ligt het accent nog meer op leren en verbeteren)
  • heb je input voor het opstellen van het zogeheten position paper, als één van de eerste documenten die onder ogen komt van de visitatiecommissie
  • krijg je zicht op de visiterende bureaus en welke aanpak het beste bij de corporatie past.

De Prescan Visitatie in drie stappen

  1. Scan: Een snelle maar gedegen scan van de documentatie aan de hand van de visitatiemethodiek: wat waren de opgaven en ambities in de afgelopen vier jaar en welke prestaties zijn geleverd?; hoe is de relatie met belanghebbenden?; hoe presteert de corporatie naar vermogen?; en wat is de stand van zaken betreffende governance?
  2. Reflectie: Terugblik op vorige visitatie en aanpak ten aanzien van toen benoemde verbeterpunten; vertellen over veranderingen visitatiemethodiek 6.0 versus. 5.0; stilstaan bij het resultaat van de scan en mogelijke (nieuwe) aandachtspunten en verbeterruimte; komen tot een gedegen voorbereiding op de visitatie (zie ook stap 3).
  3. Vooruit kijken: Vooruitblik naar de komende visitatie; meer inzicht in de aanpakken van de visiterende bureaus en bepalen van concrete acties die de corporatie kan oppakken om goed aan de start te staan.

Vernieuwing visitatiemethodiek

SVWN bezig met experimenten

Hoe kan ik je helpen?

Leg jouw vraagstuk aan mij voor, ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet