Prescan visitatie

Goed voorbereid de visitatie in. Wij helpen er graag bij.

Wordt de corporatie binnenkort gevisiteerd en wil je goed voorbereid zijn? Wij helpen daar graag bij. Atrivé bereidt corporaties voor op een aanstaande visitatie. Vanuit de visitatiemethodiek en onze kennis van volkshuisvesting, vastgoed en governance weten we precies wat er nodig is om goed aan de start te staan voor een visitatie. Hiervoor hebben we de ‘prescan visitatie’ ontwikkeld. Aan de hand van de prescan:

  • heb je een gedegen voorbereiding
  • weet je aan welke knoppen je nog kunt draaien om de laatste ‘puntjes op de i’ zetten
  • weet je wat er wordt gevraagd vanuit het visitatiekader
  • verkrijg je input voor het opstellen van het zogeheten position paper, als één van de eerste documenten die onder ogen komt van de visitatiecommissie
  • krijg je zicht op de visiterende bureaus en welke aanpak het beste bij de corporatie past.

Door hierbij medewerkers en de raad van commissarissen te betrekken gaat visitatie bovendien leven in de organisatie. Dit vergroot de meerwaarde van de visitatie zelf en het stelt je in staat om na de visitatie met elkaar de juiste stappen te zetten en concrete resultaten te boeken.

De prescan visitatie bestaat uit drie stappen:

  1. Scan: Een snelle maar gedegen scan van de documentatie aan de hand van de visitatiemethodiek: wat waren de opgaven en ambities in de afgelopen vier jaar en welke prestaties zijn geleverd; hoe is de relatie met belanghebbenden; presteert de corporatie naar vermogen; en wat is de stand van zaken betreffende governance.
  2. Reflectie: In een bijeenkomst met MT en/of RvC blikken we terug op de vorige visitatie en wat er sindsdien is gedaan, nemen de visitatiemethodiek door, staan stil bij het resultaat van de scan en kijken in het komen tot een gedegen voorbereiding vooruit (zie stap 3).
  3. Vooruit kijken: We kijken vooruit naar de komende visitatie, geven inzicht in de aanpakken van de visiterende bureaus en kijken welke acties de corporatie kan oppakken om goed aan de start te staan.

Vernieuwing visitatiemethodiek

SVWN bezig met twee experimenten

Hoe kan ik je helpen?

Leg jouw vraagstuk aan mij voor, ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet