Spelregels en toetsing

Voor governance is een aantal richtlijnen en spelregels van kracht zoals: zelfevaluatie, visie op besturen en toezichthouden, beleidsregels voor werving en selectie bestuur en rvc-leden en permanente educatie. Ook is er sprake van een aantal ontwikkelingen over de rolinvulling van “Good Governance”. De Governancecode Woningcorporaties is in 2020 aangepast. Daarin wordt onder andere de noodzaak van tegenspraak en verbinding met strategie en stakeholders benadrukt. De rolinvulling van Good Governance wordt periodiek geaudit door de Aw.

 

Governance en visie

Maar ook al zijn de spelregels en de inrichting, eenduidig, dan nog zien wij verschillende manieren waarop die Governance wordt ingevuld. Dat hangt samen met de visie die organisaties hebben op toezicht en besturen, maar ook met de wijze waarop de bestuurders en commissarissen hun rol invullen. Daarom is het van belang dat er periodiek gesproken wordt over het type leiderschap dat van een bestuurder wordt verwacht en de rolinvulling/ het gedrag dat daarbij hoort. Voor commissarissen is van belang dat zij periodiek verkennen hoe zij het toezicht willen invullen en wat zij van elkaar verwachten (het doen van zelfevaluaties kan gezien worden als instrument, om met elkaar deze gesprekken te voeren). Ook begeleiden we RvC en bestuur bij het actualiseren van hun visie op besturen en toezicht houden.

Préscan visitatie

De methodiek van visitatie is begin 2023 veranderd. Atrivé heeft de afgelopen jaren circa 25 corporaties voorbereid op de aanstaande visitatie. Naast een aantal vaste elementen is dat altijd maatwerk, passend bij de specifieke vraag van de organisatie. Benieuwd naar wat Atrivé daarin kan betekenen? Neem gerust contact op.

Publicaties Governance

Diensten op het gebied van governance

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel