Spelregels en toetsing

Voor Governance zijn er allerlei richtlijnen en spelregels, zowel vanuit de wetgeving en vanuit Aedes die voor haar leden vanaf 2015 een Governance code heeft vastgesteld (in 2020 is een update van de Governancecode vastgesteld). De verwachting is dat naleving van deze regels bijdraagt aan “Good Governance”. Governance wordt geaudit en is ook een onderwerp bij visitatie. Langs deze twee lijnen wordt de Governance dus getoetst.

Governance en visie

Maar ook al zijn de spelregels en de inrichting, eenduidig, dan nog zien wij verschillende manieren waarop die Governance wordt ingevuld. Dat hangt samen met de visie die organisaties hebben op toezicht en besturen, maar ook met de wijze waarop de bestuurders en commissarissen hun rol invullen. Daarom is het van belang dat er periodiek gesproken wordt over het type leiderschap dat van een bestuurder wordt verwacht en de rolinvulling/ het gedrag dat daarbij hoort. Voor commissarissen is van belang dat zij periodiek verkennen hoe zij het toezicht willen invullen en wat zij van elkaar verwachten (het doen van zelfevaluaties kan gezien worden als instrument, om met elkaar deze gesprekken te voeren).

Préscan visitatie

Atrivé heeft de afgelopen jaren circa 25 corporaties voorbereid op de aanstaande visitatie. Naast een aantal vaste elementen is dat altijd maatwerk, passend bij de specifieke vraag van de organisatie. Benieuwd naar wat Atrivé daarin kan betekenen? Neem gerust contact op.

Publicaties Governance

Diensten op het gebied van governance

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel