Verduurzaming VvE's

VvE’s zijn binnen de corporatiesector op het gebied van duurzaamheid lange tijd geen aandachtspunt geweest. Mede als gevolg hiervan loopt de verduurzaming van VvE’s achter op de rest van het corporatiebezit. Verduurzaming van VvE’s is een lastige opgave voor woningcorporaties. Woningeigenaren hebben vaak andere, tegenstrijdige belangen dan de woningcorporatie. Hoe worden deze bij elkaar gebracht?

Unieke positie en stimulering

VvE’s hebben een unieke positie binnen de woningmarkt. Het is een collectief van particulieren en verhuurders, die allen een ander belang en visie hebben. Om ervoor te zorgen dat alle neuzen de zelfde kant op staan, dient er een gedegen plan te zijn. De ambities opstellen gaat gemakkelijk af, maar een daadkrachtig vervolg geven aan die ambities loopt vaak vast op goede bedoelingen. Een gebrek aan draagvlak vanuit het grootste deel van de VvE-leden, een lage vergaderfrequentie, slechte ervaringen met VvE-beheerders in het verleden en achterstallig onderhoud zijn belangrijke oorzaken voor het stokken van de verduurzaming van de VvE. Wanneer de investeringskosten om de hoek komen, blijkt het moeilijk aan de andere VvE-leden te verkopen dat deze stappen niet alleen leiden tot verduurzaming, maar ook tot een besparing van kosten op langere termijn en/of een verhoging van comfort. De overheid stimuleert dit met het faciliteren in leningen en subsidies voor VvE’s. Voorheen hadden VvE’s geen mogelijkheden tot lenen, omdat banken hier niet gewillig tegenover stonden. Door een lening is het mogelijk verduurzamingsmaatregelen naar voren te halen in de MJOB en de maandlasten van de eigenaren onder controle te houden.

Menukaart

Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarmee eenvoudig een voorstel kan worden gedaan aan de vergadering van een VvE. In de aanpak wordt begonnen met een inventarisatie. Het resultaat uit deze inventarisatie is een overzichtelijke menukaart met de verschillende opties voor verduurzaming in het complex. De menukaart is in basis een volledig document met de huidig bekende verduurzamingsmaatregelen. Zodra de menukaart op het betreffende gebouw ingekort is, wordt begonnen met het ontwikkelen van het plan samen met de woningeigenaren. Het definitieve plan is een co-creatie tussen woningcorporatie en woningeigenaren.

Mocht u ook ambities hebben tot het verduurzamen van een of meer VvE’s, neem dan contact met ons op. Wij helpen met het creëren van een technisch plan, met een gedegen uitwerking aan de financiële kant.

Flyer verduurzaming VvE complexen

Download

Adviseurs voor dit onderwerp

Deze adviseurs kunnen u helpen bij dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Kansen voor duurzame VvE's

Uit het recent uitgevoerde programma “VvE’s naar Nul op de Meter” blijkt dat de VvE-sector heel veel belemmeringen ondervindt bij het verduurzamen. Maar er zijn ook een aantal unieke kansen.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn