Vastgoed- & onderhoudsbeleid

Van strategie naar beleid; met begeleiding bij invoering van processen.

Met het vormen van een visie en strategie op de vastgoedportefeuille ben je er nog niet als vastgoedonderneming. Uiteindelijk moet dit vorm krijgen in concreet beleid, vastgoed- en bedrijfsprocessen, projecten en begrotingen. Belangrijk daarbij is dat de kaders vanuit visie en strategie niet uit het oog worden verloren.

Van vastgoedstrategie naar vastgoed- en onderhoudsbeleid

Om goed invulling te kunnen geven aan de vastgoedstrategie zal dit verder uitgewerkt moeten worden in het onderhoudsbeleid (planmatig, dagelijks en mutatieonderhoud), beheerplannen en daarop afgestemde meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en -begroting (MJOB). Hierbij spelen vele aspecten een rol; denk bijvoorbeeld aan definiëring en uniformering van onderhoudssoorten, afstemming van de onderhoud- en kwaliteitsniveaus op het complexbeleid of de werkwijze en methode van conditiemeting, risicosturing, planning en begroting. Van belang daarbij is dat de belangrijkste thema’s – en de samenhang daartussen – niet uit het oog worden verloren. Thema’s als duurzaamheid, (brand)veiligheid, legionella en asbest vormen een integraal onderdeel van het onderhoudsbeleid. Het vastleggen van de kaders voor het beheer en onderhoud in het onderhoudsbeleid en  beheerplannen, en verdere uitwerking in het MJOB, draagt uiteindelijk bij aan het beheersen van mogelijke risico’s en stroomlijnen van processen. Bovendien biedt het betrouwbare en adequate managementinformatie voor zowel forecasting als verantwoording. Strategische keuzes voor de vastgoedportefeuille hebben ook invloed op andere facetten van beleid zoals het huur- en verkoopbeleid maar uiteraard ook op de verschillende processen in de organisatie. Voor een  optimale verankering van vastgoedsturing in de organisatie, is het van belang deze zaken te verbinden aan vastgoedstrategische beslissingen.

Slim organiseren van onderhoud

De laatste jaren zien we steeds vaker, dat corporaties in toenemende mate het onderhoud efficiënter willen organiseren. Van vergaande ketensamenwerking tot volledige afkoop van het onderhoud komt steeds vaker voor.

Atrivé staat voor je klaar

Atrivé kan op diverse manieren ondersteunen bij de implementatie van portefeuillestrategie  in vastgoed- en onderhoudsbeleid en -processen zoals:
  • Ontwikkeling van beleid (verkoopbeleid, onderhoudsbeleid, huurbeleid, etc.)
  • Begeleiding van aanbestedingstrajecten rondom conditiemeting en risicosturing
  • Inrichting van vastgoed-, onderhouds en bedrijfsprocessen
  • Inhoudelijk en procesmatige begeleiding bij het uitbesteden van onderhoud en ketensamenwerking (selecteren van aannemers, opstellen van Service Level Agreements (SLA’s), het beoordelen van de aanbiedingen, etc.)

Deze adviseurs zijn inzetbaar op dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Conditiescore 3 wil niet altijd zeggen dat u het goed doet.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille