CO2 neutraal in 2050 - Energietransitie - waar te beginnen?

Investeringsroutes doorrekenen en door monitoring inzicht en vooruitzicht in de dagelijkse praktijk.

Woningcorporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave. De ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Veel corporaties zijn hier al mee begonnen, door middel van aanbrengen van zonnepanelen, renovaties en het stimuleren van gedragsverandering van bewoners. Om corporaties te ondersteunen in het maken van een duurzaamheidsbeleid heeft Atrivé met Aedes de routekaart CO2-neutraal en de CO2-monitor ontwikkeld. De routekaart helpt corporaties om op basis van vier strategische investeringsroutes doorrekeningen te maken van een route tot een CO2-neutrale sociale huurwoningvoorraad.  

Wanneer verduurzamingsmaatregelen zijn genomen is het ook van belang om het effect hiervan inzichtelijk en meetbaar te maken. Tot op heden worden duurzaamheidsmaatregelen in de sociale huursector nog veelvuldig op Energielabels en Energie-Indexen (EI) gebaseerd. Echter geven deze weinig inzicht in het effect van de maatregelen op de CO2-uitstoot. Daarom heeft Atrivé de CO2-monitor ontwikkeldDeze monitor maakt op basis van werkelijk energieverbruik de CO2-uitstoot inzichtelijk. Deze kan vergeleken worden over verschillende jaren en op verschillende aggregatieniveaus. Hierdoor kan bijvoorbeeld op complexniveau de vermindering in CO2-uitstoot na een energetische verbetering gemeten worden. 

Routekaart 

De Routekaart CO2-neutraal is ontwikkeld als een voorbeeldplan dat gebruik maakt van vier vastgoedscenario’s. De routekaart helpt de corporatie en haar lokale partners om de weg naar 2050 in grote lijnen uit te zettenAedes heeft de uitkomsten uit 2018 van de ingevulde routekaarten gepresenteerd. Hier kwam uit dat het verduurzamen en gasloos maken van 2,1 miljoen woningen 108 miljard euro vergt, bijna 52.000 euro per huis. Dit budget is onrealistisch, maar kan wel worden gezien als een gigantisch vraagpotentieel richting de markt. Atrivé helpt graag met het vinden van de weg in de energietransitie. Deze weg kan vervolgens meetbaar worden gemaakt met de CO2-monitor, waarover hieronder meer.  

CO2-monitor:  Meten = Weten 

De inspanningen op het gebied van duurzaamheid kunnen op dit moment slechts indicatief gemeten worden op basis van de Energie-Index (EI). Deze geeft de theoretische energetische prestatie van een woning weer. Echter is het gebleken dat deze vaak substantieel afwijkt van het werkelijke energiegebruik. Atrivé heeft voor woningcorporaties en gemeenten een CO2-monitor ontwikkeld die hierin een uitkomst kan bieden. De CO2-monitor geeft een betrouwbaar beeld van de historie van de CO2-uitstoot op basis van het gas-, (theoretisch)warmte- en elektriciteitsverbruikHierbij kan op vele meetniveaus worden gedifferentieerd, zoals: woningtype, bouwjaarklasse, EI, complex, regio of een combinatie hiervanDeze inzichten kunnen ook de basis vormen van concrete afspraken over doelen en ambities. Aanvullend hebben wij een forecastmodule waarmee het effect van enkel maatregelen op de CO2-uitstoot verkend kan worden. Lees meer -->

Hoe verder? 

Atrivé helpt graag met het vinden van de weg in de energietransitie. Door middel van de CO2-monitor kan de corporatie op een interactieve en praktische manier inzicht krijgen in de inspanningen. De aanvullende forecastmodule kan een eerste startpunt zijn voor het verkennen van duurzaamheidsbeleid. Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op met een van onze medewerkers. En neem vooral hieronder een kijkje bij enkele voorbeeldprojecten. 

Wil je meer inzicht in werkelijk energieverbruik en CO2-uitstoot in relatie tot woningen, wijken en maatregelen?

Gebruik de Atrivé CO2-monitor!!

Monitor en forecast

     

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn