Routekaart CO2-neutraal

Woningcorporaties staan voor een grote opgave. De gezamenlijke ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Atrivé heeft met Aedes de routekaart CO2-neutraal medeontwikkeld. Dit instrument helpt corporaties om op basis van vier strategische investeringsroutes doorrekeningen te maken van voorgenomen investeringen die moeten uiteindelijk zullen leiden tot een CO2-neutrale sociale huurwoningvoorraad.

Het voortraject

De Routekaart CO2-neutraal is ontwikkeld als een voorbeeldplan dat gebruikmaakt van verschillende vastgoedscenario’s. De routekaart helpt de corporatie en haar lokale partners om de weg naar 2050 in grote lijnen uit te zetten. Zet je daarbij in op beperking van de warmtevraag door isolatie, of kies je voor een groter deel opwekking van duurzame energie? De Routekaart toont je het resultaat van de voorgenomen inspanningen en hoever je komt richting CO2-neutraal.

Resultaat

De routekaarten geven gezamenlijk een beeld van onder meer de aantallen duurzame woningen, de CO2-besparing en het restant aan CO2-uitstoot in de sector. Daarmee kan de sector samen in gesprek over de werkelijke opgave. Aedes heeft de uitkomsten van de ingevulde routekaarten gepresenteerd. Het verduurzamen en gasloos maken de 2,1 miljoen woningen vergt 108 miljard euro, bijna 52.000 euro per huis. Die reservering is nodig om de woningen duurzaam te renoveren (bijvoorbeeld naar gasloos) en verbeteringen aan te brengen die voortkomen uit deze renovatie. Dit betekent dat corporaties tot 2050 elk jaar 3,4 miljard aanvullend moeten investeren. Een onhaalbare opgave.

Hoe nu verder?

De routekaart geeft slechts de grote lijn in de opgave weer. Er zijn meerdere opties om te verduurzamen dan weergegeven in de kaart. De ingevulde routekaart is wel een grondlegger om lokale partners te zoeken en gezamenlijk op te trekken in de verduurzaming van het vastgoed. Het resultaat van deze collectie routekaarten kan worden gezien als een gigantisch vraagpotentieel richting de markt. De woningcorporaties kunnen stappen zetten van pionieren naar standaardiseren.

Atrivé helpt graag met het vinden van de weg in de energietransitie. Je kunt contact opnemen met een van onze medewerkers, of hieronder enkele voorbeeldprojecten bekijken.

Wil je meer inzicht in werkelijk energieverbruik en CO2-uitstoot in relatie tot woningen, wijken en maatregelen?

Gebruik de Atrivé CO2-monitor!!

Downloads

Handleiding Routekaart CO2-neutraal

Download

Atrivé CO2-monitor

Download

Routeplanner CO2-neutraal

Download

Energiebesparen voor corporaties en verhuurders

De financiële verduurzamingswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt woningcorporaties handreikingen om het verduurzamen van hun woningen te versnellen.

Download

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn