Portefeuillestrategie en assetmanagement

Op naar een duurzame vastgoedsturing.

De wereld waarin vastgoedondernemingen opereren verandert snel en wordt steeds complexer. Tegelijkertijd is vastgoed traag en kapitaalintensief. Gebouwen die nu ontwikkeld worden gaan geruime tijd mee. Ook brengt het ontwikkelen en exploiteren van gebouwen de nodige investeringen met zich mee. In die zin is vastgoed een mammoettanker: er moet voortijdig gestuurd worden om op tijd de bocht te kunnen nemen. Met andere woorden: hoe speel je in op actuele thema’s zoals duurzaamheid maar houd je gelijktijdig rekening met lange termijn doelstellingen.

Portefeuillestrategie en asset management

Een snel veranderende wereld vraagt om een heldere portefeuillestrategie voor de middellange termijn (10 tot 15 jaar). Een portefeuillestrategie die niet alleen de gewenste ontwikkelrichting van de portefeuille schetst en de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt, maar ook een zekere mate van flexibiliteit kent en oog heeft voor meerdere toekomstige scenario’s. Tevens biedt de portefeuillestrategie duidelijk kaders voor beslissingen over deelportefeuilles en individuele complexen (‘assets’). Binnen de vastgoedportefeuille zijn er onderdelen die in meer of mindere mate bijdragen aan de portefeuillestrategie, bijvoorbeeld wat betreft afstemming van het type vastgoed op de opgave(n) of de financiële prestatie. Door middel van asset management stuur je op het beheersen van risico’s en het verbeteren van het rendement van de verschillende deelportefeuilles en individuele complexen. Dit alles in het licht van de organisatiedoelstellingen. Uiteindelijk is het geheel input voor beheerplannen, nadere uitwerking in beleid en geeft het richting aan de dagelijkse bedrijfsprocessen.

Duurzame vastgoedsturing: de ruggengraat voor de onderneming

Atrivé ondersteunt haar klanten in het kader van de portefeuillestrategie en het asset management bij het maken van afwegingen om te komen tot de juiste vastgoed strategische beslissingen. Dit doen we vanuit het idee van duurzame vastgoedsturing waarbij we korte en langer termijn doelen aan elkaar verbinden. Hierbij gaat het niet alleen om de vertaling van de portefeuillestrategie naar concrete vastgoedactiviteiten. Het gaat ook om de verankering in de organisatie in concreet beleid, processen, projecten en begrotingen.

Deze adviseurs zijn inzetbaar op dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille