Duurzaamheids-strategie & -beleid

Veel enthousiaste corporaties lopen ergens in het traject vast op het duurzaamheidsdossier. Er is een constante stroom aan veranderingen in wet- en regelgeving, te weinig capaciteit of prioriteit. De truc is om duurzaamheid te verbinden met de praktijk van alledag.

Wij zien duurzaamheidsbeleid breder dan alleen maar afspraken over energiebesparing binnen de woning. De ambitie van een gasloze wijk gaat veel verder en vraagt om een andere inspanning. Het vormen van een goede strategie en beleid is een resultante van een samenwerking en/of co-creatie van stakeholders en de diverse afdelingen binnen de corporatie.  Het doen en kansen pakken, met ondernemers, burgers en gemeenten.

Ambities vertalen

Duurzaamheidsbeleid is erop gericht vast te leggen hoe het lange termijn strategische doel gerealiseerd kan worden, rekening houdend met al bestaande strategische keuzes of in afstemming daarmee. Daarnaast dient het kaders te geven voor de concretisering van inzet, betrokkenen en medewerkers, middelen en de verankering van de activiteiten in de processen. Bij het opstellen van een beleidsdocument heeft de woningcorporatie in veel gevallen te maken met diverse afspraken, vaak op ambitieniveau, met stakeholders. Denk hierbij aan afspraken om naar een CO2-neutrale voorraad te komen of om de totale huursom van de corporatie niet te laten toenemen. Dergelijke afspraken hebben effect op de beleidslijnen op korte termijn en de financiële haalbaarheid op de lange termijn. Zeker indien die afspraken niet bespreekbaar blijken. Corporaties zijn afhankelijk van diverse stakeholders  om de doelstellingen te bereiken. Veel gemeenten zetten nu een lijn uit om energieneutraal te zijn ergens tussen 2030 en 2050. De corporatie wordt geacht hierin mee te denken en mee te bewegen. Branchevereniging Aedes heeft recentelijk in haar Woonagenda 2017-2021  enkele uitspraken gedaan die zorgen voor een ander verwachtingspatroon van het ministerie naar de sector. Daarnaast heeft Aedes een lijn ingezet naar CO2-neutraal in 2050. Hoe zijn al deze ‘eisen’ te combineren en wat zijn de stakeholders waarmee u te maken krijgt? 

 

 

Verbindingen maken

Duurzaamheidsbeleid krijgt extra betekenis als het is verbonden met de missie, visie en strategie van de organisatie. Daarbij kunnen ook uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld no-regret maatregelen) van beleid worden aangegeven die ondersteunend werken bij het prioriteren. Daarnaast is van belang dat de maatregelen die worden ingezet verbonden zijn met de financiële positie en de investeringsruimte. Dat versterkt de geloofwaardigheid en de identiteit van de corporatie.

Gedragen visie

Bij het formuleren van visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid is het van belang deze aan te sluiten bij de brede visie van de woningcorporatie. Daarnaast is draagvlak belangrijk bij het vertalen van deze visie en ambitie naar een uitvoeringsprogramma. Om dit draagvlak te creëren hebben medewerkers en huurdersbelangenvereniging ook een positie in het traject. Door af te stemmen met de medewerkers wordt hen invloed gegeven in het te formuleren beleid. Het gaat daarbij om het perspectief voor de verre, maar ook voor de nabije toekomst. Hierin is ruimte voor de maatschappelijke context, de te realiseren interne doelen (bijvoorbeeld een duurzame eigen organisatie) en de kaders met betrekking tot investeringen, huurverhoging, EPV et cetera.

Wat doen wij?

Atrivé adviseert over het integreren van duurzaamheid in de strategie en het beleid van de woningcorporatie of gemeente. Wij kunnen u helpen realistische doelen te stellen welke ontstaan uit strategische sessies met stakeholders en medewerkers.  Ook bij de vertaling naar tactisch en operationeel niveau kunnen wij u helpen.

Ook voor inspiratieworkshops voor managers, bestuurders, raad van commissarissen kunt u ons bellen. Voor die workshops ontvangen de deelnemers PE-punten.

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn