Duurzaamheids-strategie & -beleid

Veel enthousiaste corporaties lopen ergens in het traject vast op het duurzaamheidsdossier. Er is een constante stroom aan veranderingen in wet- en regelgeving, of door de huidige arbeidsmarkt gewoonweg te weinig capaciteit. De truc is om duurzaamheid te verbinden met de praktijk van alledag.

Wij zien duurzaamheidsbeleid breder dan alleen maar afspraken over energiebesparing binnen de woning. De ambitie van een gasloze wijk gaat veel verder en vraagt om een andere inspanning. Het vormen van een goede strategie en effectief beleid is een resultante van een samenwerking en/of co-creatie tussen stakeholders en de diverse afdelingen binnen de corporatie.  

Ambities vertalen

Duurzaamheidsbeleid is erop gericht vast te leggen hoe het lange termijn strategische doel gerealiseerd kan worden, rekening houdend met al bestaande strategische keuzes of in afstemming daarmee. Daarnaast dient het kaders te geven voor de concretisering van inzet, betrokkenen en medewerkers, middelen en de verankering van de activiteiten in de processen. Bij het opstellen van beleid heeft de woningcorporatie ook te maken met diverse afspraken, vaak op ambitieniveau, met stakeholders. Denk hierbij aan de Nationale Prestatieafspraken waarin verduurzaming een prominente plek heeft gekregen of afspraken om met gemeente en een warmtebedrijf samenwerking te verkennen voor een nieuw aan te leggen warmtenet. Deze afspraken hebben effect op de beleidslijnen op korte termijn en de financiële haalbaarheid op de lange termijn. Daarbij zijn corporaties afhankelijk van diverse stakeholders  om deze doelstellingen te bereiken.

Verbindingen maken

Duurzaamheidsbeleid krijgt extra betekenis als het is verbonden met de missie, visie en strategie van de organisatie. Daarbij kunnen ook uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld no-regret maatregelen) van beleid worden aangegeven die ondersteunend werken bij het prioriteren. Daarnaast is van belang dat de maatregelen die worden ingezet verbonden zijn met de financiële positie en de investeringsruimte. Dat versterkt de geloofwaardigheid en de identiteit van de corporatie.

Gedragen visie

Bij het formuleren van visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid is het van belang deze aan te laten sluiten bij de bredere visie van de woningcorporatie. Daarnaast is draagvlak belangrijk bij het vertalen van deze visie en ambitie naar een daadwerkelijk uitvoeringsprogramma. Om dit draagvlak te creëren hebben medewerkers, huurdersbelangenvereniging, samenwerkingspartners en gemeenten ook een positie in het traject. Door medewerkers uit alle lagen van de organisatie tijdig te betrekken wordt hen invloed gegeven in het te formuleren beleid. Wanneer de visie en het beleid gedragen worden in de organisatie, wordt hier meer mee bereikt dan een beleidsstuk dat in een kast beland. Er wordt perspectief geboden voor de verre, maar ook voor de nabije toekomst. Hierin is ruimte voor de maatschappelijke context, de te realiseren interne doelen (bijvoorbeeld een duurzame eigen organisatie) en de kaders met betrekking tot investeringen, huurverhoging, EPV et cetera.

Visie op bewonersparticipatie

Bij Atrivé erkennen we dat een sterke visie op bewonersparticipatie essentieel is voor het succes van elk uitvoeringsprogramma. Of het nu gaat om onderhoud, renovatie, verduurzaming of sloop-nieuwbouwprojecten, deze hebben allemaal een aanzienlijke impact op het leven van mensen. We begrijpen de complexiteit van dergelijke projecten en staan klaar om te ondersteunen bij het ontwikkelen van een heldere visie op participatie. Bovendien bieden we actieve begeleiding tijdens de uitvoering van deze uitdagende processen. "We spannen ons in om ervoor te zorgen dat de stem en behoeften van alle betrokkenen volledig worden erkend en gerespecteerd" aldus onze collega Sharon Bonouvrie.

Wat doen wij?

Atrivé adviseert over het integreren van duurzaamheid in de strategie en het beleid van de woningcorporatie of gemeente. Wij kunnen u helpen realistische doelen te stellen welke ontstaan uit strategische sessies met stakeholders en medewerkers.  Ook bij de vertaling naar tactisch en operationeel niveau kunnen wij u helpen.

Daarnaast kunt u ons bellen voor inspiratieworkshops voor managers, bestuurders en/of raad van commissarissen. Voor die workshops ontvangen de deelnemers ook PE-punten.

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn