Prijzenboek: opzetten, onderhouden, koppelen

Atrivé heeft zowel prijzenboeken voor het reparatie- en mutatieonderhoud, als voor het planmatig onderhoud.

Waarom een prijzenboek van Atrivé

De bouwkostendeskundigen van Atrivé hebben door hun werkzaamheden zeer actuele kennis van prijzen en werkomstandigheden in de bouw, zowel aan de opdrachtgeverszijde als aan de opdrachtnemerskant. Geen wonder dus dat wij vaak benaderd worden voor advies over het opstellen, onderhouden of koppelen van een prijzenboek. Een paar voordelen van Atrivé:
 
  • Wij werken met actuele richtlijnen en coderingen volgens NLsfb en BIM.
  • Ons totale pakket aan werkzaamheden maakt, dat wij prijzen met een ervaren en kundige blik kunnen beoordelen, met kennis van regionale verschillen en omstandigheden.
  • Onze actuele calculaties en daadwerkelijk aanbestedingen van taak-prijs regels, dragen zorg voor een marktconform prijzenboek.
  • Door onze branche-specifieke kennis van bijvoorbeeld het doen van opnames met een handheld (bv Cegeka-Empire) kunnen wij het prijzenboek zodanig inrichten (of aanpassen) dat er bij reparatie en mutatieonderhoud een eenvoudige koppeling per ruimte gemaakt wordt.
  • Wij hebben ervaring bij zowel grote als kleine corporaties; daardoor zijn we gewend ons specifiek te richten op de werksituatie bij onze klanten.
  • Ook kunnen wij 'prijzenboeken planmatig onderhoud' leveren in combinatie met software leveranciers en inspectiebureaus (Raderadvies en Vastware, DEMO consultants).

Uiteraard is een koppeling mogelijk met het elementenbestek waar KUBUS op haar website dit publiceerde (Met de elementenmodule van KUBUS Spexx is een bestekboek samengesteld. In het elementenbestek kunnen naast de werkbeschrijving ook de administratieve en technische bepalingen worden opgenomen. Hierdoor is ook een verwijzing naar de STABU Standaard mogelijk. De taken die opgenomen worden binnen het proces van dagelijks onderhoud zijn aldus niet alleen van een prijs per eenheid voorzien maar ook van een kwaliteitsbeschrijving. Deze vormen samen de basis voor de opdrachtverstrekking aan aannnemers / ketenpartners en sluiten naadloos aan op de praktijk van vastgoedbeheerders.)

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag aan mij voor; ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Thijs Stoof
T: 06 -18 59 54 42
E:t.stoof@atrive.nl
LinkedIn
Thijs Stoof