Bouwkostenadvies, prijzenboek en elementenbestek onderhoud

Onafhankelijk advies van ervaren bouwkostendeskundigen

Verstand van bouwkosten en bouwproces

Atrivé heeft (geregistreerde) bouwkostendeskundigen in dienst die in het verleden ervaring hebben opgedaan zowel aan de opdrachtgeverszijde als aan de opdrachtnemerskant. Hierdoor heeft Atrivé een gedegen kennis van bouwkosten, de spelers in het veld en het bouwproces.

In onze adviezen zijn we altijd op zoek naar de juiste prijs-kwaliteitsverhouding met inachtneming van ieders belang en drijfveer en uiteindelijk tot ieders tevredenheid.

We werken onafhankelijk en alleen voor de opdrachtgevers in de bouw.

Begrotingen, prijzenboeken, bestek onderhoud

Je kunt ons onder meer vragen voor:
 • toetsing / beoordeling van een raming in de SO-, VO- en DO-fase
 • toetsing / beoordeling van een directiebegroting
 • een onderhoudsbegroting
 • een update van uw databanken of prijzenboeken
 • prijzenboek gekoppeld aan elementenbestek onderhoud
 • de kostenbegeleiding ten tijde van het ontwerpproces
 • kostentoetsen van offertes en inschrijvingen van ketenpartners
 • een second opinion op de aannemersbegroting of -aanbieding
 • aanbestedingscoördinatie.

Prijzenboek als handvat voor samenwerking

Heb je vaste partners die dagelijks en/of planmatig onderhoud uitvoeren voor jouw organisatie? En wil je af van de tijdrovende offertetrajecten en onderhandelingsronden. Laat dan door Atrivé een prijzenboek maken waar alle partners samen van uitgaan.

Toepassingsgebieden bouwkostenadvies

Referenties

Jaarlijks voeren wij voornamelijk voor woningcorporaties vele opdrachten uit, die veelal te maken hebben met de beoordeling van de marktconformiteit van de offertes en aanbiedingen, die zij in het kader van uit te voeren werkzaamheden hebben ontvangen of  die in bouwteam en/of samenwerkingsverbanden (resultaat- of prestatiegericht) tot stand komen. Vanuit onze kostendeskundige expertise leveren wij een bijdrage aan een correcte en marktconforme opdrachtverstrekking. Wij stellen ons hierbij kritisch op en leveren in het belang van de projecten gevraagd en ongevraagd onze adviezen. De projecten betreffen de uitvoering van planmatige renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, waaronder de zgn. BKT-vervangingen, de verduurzamingsmaatregelen van dak en gevel,  maatregelen in het kader van de brandveiligheid en de dagelijks- en mutatieonderhoudswerken. Met betrekking tot dit laatste wordt veelal gewerkt met standaard prijsregels, waarvoor Atrivé zelf ook een prijzenboek ter beschikking stelt.

Hieronder een greep uit  onze referentieprojecten.

Opdrachtgever

Project

Opdracht aan Atrivé 

Door Atrivé uitgevoerde activiteiten

Woningstichting Vecht en Omstreken

Energetisch verbeteren en het plegen van noodzakelijk onderhoud aan 32 appartementen te Vreeland Beoordelen aannemersbegroting op marktconformiteit Beoordelen van de aannemersbegroting, incl. de onderaannemersposten en het bespreken van de opmerkingen om te komen tot een correcte en marktconforme aanbieding

Stichting Havensteder

Groot Onderhoud en energielabelverbetering van in totaal 972 woningen in de wijk Vreewijk te Rotterdam Beoordelen aannemersbegroting op marktconformiteit Beoordelen van de aannemersbegroting, incl. de onderaannemersposten en het bespreken van de opmerkingen om te komen tot een correcte en marktconforme aanbieding

Fontys Hogescholen

Brandveiligheidsvoorzieningen van diverse onderwijsgebouwen, Tilburg Opstellen budget-/directiebegrotingen Aan de hand van het brandveiligheidsrapport uitwerken van een directiebegroting, incl. bijkomende kosten van de te treffen maatregelen en aanpassingen

Mitros

Vaststellen prijzenboek Planmatige onderhoudswerkzaamheden Afprijzen van prijsregels ten behoeve van het prijzenboek voor planmatig onderhoud Door middel van het vergelijk met het eveneens door 5 Co-makers afgeprijsde prijzenboek hebben we in diverse onderhandelingsronden het definitieve prijzenboek vastgesteld

Rijnhart Wonen

Vaststellen vaste prijzen BKT-vervangingen Het met ketenpartners overeenkomen van vaste afspraken m.b.t. de BKT-vervangingen Het beoordelen, corrigeren en in diverse onderhandelingen overeenkomen van vaste prijzen voor de BKT-vervangen

Ymere

Quickscans offertes RGS-projecten Het uitvoeren van zgn. quickscans van offertes van  RGS-partners gevelonderhoud Door Ymere wordt hiervoor gebruik gemaakt van een standaardformat. De ingevulde formats worden door ons kritisch beoordeeld, waarbij de realiteitszin en marktconformiteit van de totaalaanbieding wordt gecheckt. Door slechts de invulling van de hoeveelheden kan dit immers makkelijk uit het oog worden verloren

Bovenstaande referentieprojecten komen min of meer in dezelfde mate ook bij andere corporaties voor. Dit maakt dat wij door onze dagelijks werkzaamheden terdege op de hoogte zijn van de meest recente marktprijzen en marktomstandigheden.

Opdrachtgevers bouwkostenadvies

Onze onafhankelijke bouwkostenadviezen leveren wij uitsluitend aan opdrachtgevende en initiërende organisaties. Een greep uit onze vaste klantenkring:

 • Ymere,  Amsterdam
 • Portaal, Utrecht, Arnhem en Leiden
 • Stichting Havensteder, Rotterdam
 • Mitros, Utrecht
 • ZoWonen, Sittard
 • Wonenbreburg, Breda
 • Alwel,  Breda
 • Woonbron, Rotterdam
 • Stadgenoot, Amsterdam
 • Woonstede, Ede
 • Woningstichting Vecht en Omstreken, Breukelen
 • Stek Wonen, Lisse
 • Stichting Studenten Huisvesting Utrecht
 • Woningstichting Putten, Putten
 • Groenwest, Woerden
 • Eemland Wonen, Baarn
 • Woonforte, Alphen a/d Rijn
 • Vidomes Delft
 • Woonwaard, Alkmaar
 • Fienwonen, Hardinxveld-Giessendam
 • Rijnhart Wonen, Leiderdorp
 • Viveste,  Houten
 • Baston Wonen,  Zevenaar
 • Dunavie, Katwijk
 • SW Gooi en omstreken, Hilversum
 • Fontys Hogescholen

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag aan mij voor; ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Thijs Stoof
T: 06 -18 59 54 42
E:t.stoof@atrive.nl
LinkedIn
Thijs Stoof