Bouwkostenadvies, prijzenboek en elementenbestek onderhoud

Onafhankelijk advies van ervaren bouwkostendeskundigen

Verstand van bouwkosten en bouwproces

Atrivé heeft (geregistreerde) bouwkostendeskundigen in dienst die in het verleden ervaring hebben opgedaan zowel aan de opdrachtgeverszijde als aan de opdrachtnemerskant. Hierdoor heeft Atrivé een gedegen kennis van bouwkosten, de spelers in het veld en het bouwproces.

In onze adviezen zijn we altijd op zoek naar de juiste prijs-kwaliteitsverhouding met inachtneming van ieders belang en drijfveer en uiteindelijk tot ieders tevredenheid.

We werken onafhankelijk en alleen voor de opdrachtgevers in de bouw.

Begrotingen, prijzenboeken, bestek onderhoud

Je kunt ons onder meer vragen voor:
 • toetsing / beoordeling van een raming in de SO-, VO- en DO-fase
 • toetsing / beoordeling van een directiebegroting
 • toetsing van de onderhoudsbegroting en de MJOB
 • een update van uw databanken of prijzenboeken
 • prijzenboek gekoppeld aan elementenbestek onderhoud
 • de kostenbegeleiding ten tijde van het ontwerpproces
 • kostentoetsen van offertes en inschrijvingen van ketenpartners
 • een second opinion op de aannemersbegroting of -aanbieding
 • aanbestedingscoördinatie.

Prijzenboek als handvat voor samenwerking

Heb je vaste partners die dagelijks en/of planmatig onderhoud uitvoeren voor jouw organisatie? En wil je af van de tijdrovende offertetrajecten en onderhandelingsronden. Laat dan door Atrivé een prijzenboek maken waar alle partners samen van uitgaan.

Referenties

Jaarlijks voeren wij voornamelijk voor woningcorporaties vele opdrachten uit, die veelal te maken hebben met de beoordeling van de marktconformiteit van de offertes en aanbiedingen, die zij in het kader van uit te voeren werkzaamheden hebben ontvangen of  die in bouwteam en/of samenwerkingsverbanden (resultaat- of prestatiegericht) tot stand komen. Vanuit onze kostendeskundige expertise leveren wij een bijdrage aan een correcte en marktconforme opdrachtverstrekking. Wij stellen ons hierbij kritisch op en leveren in het belang van de projecten gevraagd en ongevraagd onze adviezen. De projecten betreffen de uitvoering van planmatige renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, waaronder de zgn. BKT-vervangingen, de verduurzamingsmaatregelen van dak en gevel,  maatregelen in het kader van de brandveiligheid en de dagelijks- en mutatieonderhoudswerken. Met betrekking tot dit laatste wordt veelal gewerkt met standaard prijsregels, waarvoor Atrivé zelf ook een prijzenboek ter beschikking stelt.

Hieronder een greep uit  onze referentieprojecten.

Opdrachtgever

Door Atrivé uitgevoerde activiteiten

Ymere Wonen Amsterdam kostentoetsen planmatig- en gevelonderhoud, schilderwerken, format dak configurator
Woonstede Ede kostentoetsen planmatig onderhoud, schilderwerken, begeleiding prijzenboek BKT, inspectietool
Stichting Omthuis Baarn kostentoetsen planmatig onderhoud en schilderwerken en inspectietool planmatig Onderhoud
ZoWonen Sittard kostenadviezen nieuwbouw - planontwikkeling, beoordeling offertes PO, schilderwerken, MJOB, indexering
Viveste  kostenadviezen planmatig onderhoud
Vecht en Omstreken Breukelen kostentoetsen planmatig onderhoud en schilderwerken, prijzenboek-inspectietool  PO
SSH Utrecht beoordeling diverse offertes schilderwerken, bkt project(en)
Woningstichting Putten kostentoetsen planmatig onderhoud en schilderwerken
Woonwaard Alkmaar indexatie prijzenboek, beoordeling dakconfigurator
Woningstichting Nieuwkoop Beoordelen begrotingen planmatig en groot onderhoud op marktconformiteit
Cazas Wonen Woerden Kostenadvisering MJOB-PO-GO , marktconformiteitstoetsen, interim werkzaamheden kostenadvisering
WBV Beter Wonen Ammerstol Kostenadvisering Vastgoedbeheer, kostentoetsen MJOB, Planmatig Onderhoud
Gemeente Veenendaal huisbezoeken Woon Bewust in kader van de Blijverslening (subsidie woningaanpassingen)
Woningstichting Hulst bouwkostentoets nieuwbouwproject
Woonveste Drunen bouwkostentoets planmatig onderhoud
Alliantie kostentoets dakconfigurator
De Leeuw van Putten Spijkenisse project planmatige aanpak BKT met inspectietool
SOR Rotterdam bouwkostentoetsen planmatig onderhoud, schilderwerken, dakwerkzaamheden
Wonen Vierlingsbeek bouwkostentoets planmatig onderhoud
Uwoon Harderwijk begeleiding projectmatige BKT's, kostentoetsen bkt projecten
Vidomes Delft prijzenboek/elementenbestek databank dagelijks- en mutatie onderhoud
de Woonstichting Wageningen Kostentoets planmatig-/groot onderhoud
Kennemer Wonen Heiloo Kostentoetsen planmatig/groot onderhoud
STEK Wonen Lisse prijzenboek/elementenbestek dagelijks- en mutatie onderhoud
Consolidated Gorinchem kostentoets indexering en dakconfigurator
Hof Wonen Den Haag kostentoetsen schilderwerken
Rijnhart Wonen Leiderdorp diverse kostentoetsen planmatig onderhoud, installaties, indexering

Bovenstaande referentieprojecten komen min of meer in dezelfde mate ook bij andere corporaties voor. Dit maakt dat wij door onze dagelijks werkzaamheden terdege op de hoogte zijn van de meest recente marktprijzen en marktomstandigheden.

Opdrachtgevers bouwkostenadvies

Onze onafhankelijke bouwkostenadviezen leveren wij uitsluitend aan opdrachtgevende en initiërende organisaties. Een greep uit onze vaste klantenkring:

 • Ymere,  Amsterdam
 • Portaal, Utrecht, Arnhem en Leiden
 • Stichting Havensteder, Rotterdam
 • Mitros, Utrecht
 • ZoWonen, Sittard
 • Wonenbreburg, Breda
 • Alwel,  Breda
 • Woonbron, Rotterdam
 • Stadgenoot, Amsterdam
 • Woonstede, Ede
 • Woningstichting Vecht en Omstreken, Breukelen
 • Stek Wonen, Lisse
 • Stichting Studenten Huisvesting Utrecht
 • Woningstichting Putten, Putten
 • Groenwest, Woerden
 • Eemland Wonen, Baarn
 • Woonforte, Alphen a/d Rijn
 • Vidomes Delft
 • Woonwaard, Alkmaar
 • Fienwonen, Hardinxveld-Giessendam
 • Rijnhart Wonen, Leiderdorp
 • Viveste,  Houten
 • Baston Wonen,  Zevenaar
 • Dunavie, Katwijk
 • SW Gooi en omstreken, Hilversum
 • Fontys Hogescholen

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag aan mij voor; ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Thijs Stoof
T: 06 -18 59 54 42
E:t.stoof@atrive.nl
LinkedIn
Thijs Stoof