Onze visie

Het wonen verandert. Hoe zorgen we dat de huidige woningen aansluiten bij de wens van de gebruiker en bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze wereld? Comfortabel en betaalbaar wonen gaan hand in hand met de verduurzaming van het vastgoed. Hierbij is het van belang duurzaamheid en energiebesparing te verbinden met de lange termijn vastgoedvisie. Daarom vinden we bij Atrivé dat duurzaamheid start met visie en vastgoedsturing en hoort bij toekomstbestendig portefeuillebeheer.

Energietransitie

Het start allemaal met een visie. Als je niet weet wat je wilt bereiken, kun je ook niet weten of je op de goede weg bent. In de huidige tijd is deze visie niet meer op te stellen zonder rekening te houden met stakeholders. Vastgoedbeheerders hebben te maken met o.a. rijksoverheid, gemeenten, netbeheerders én bewoners bij de transitie naar toekomstbestendig vastgoed.

Betaalbaarheid en bereikbaarheid

Binnen de sector zijn er drie belangrijke pijlers: Betaalbaarheid, Bereikbaarheid en Duurzaamheid. De diverse stakeholders hebben een wisselend beeld bij de volgorde van deze pijlers. Wij geloven dat deze in een gezonde balans moeten zijn. Het één kan niet ten koste gaan van het ander.

Onlosmakelijk verbonden met het thema is het spanningsveld tussen de investeerder en diegene die het feitelijke profijt heeft, het split-incentive probleem.

Wat kan Atrivé op dit vlak betekenen?

Wij adviseren graag bij het vaststellen van de visie en ambities op strategisch niveau en het vertalen hiervan naar acties op operationeel niveau die het vastgoed klaar maken voor de toekomst. Hieronder een greep uit onze specialismen.

Advies en dienstverlening

Beleid en Implementatie

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn