Vitale dorpen en wijken

Werken aan vitale wijken en dorpen: verbinden en dwars kijken

Vitale dorpen

Veel dorpen kennen een grote organisatiekracht. Burenhulp is voor velen vanzelfsprekend en verenigingen floreren. Tegelijkertijd hebben dorpen ook te maken met vergrijzing en ontgroening, het verdwijnen van voorzieningen, fusies van verenigingen en scholen, economische schaalvergroting en kanteling in het sociale domein. Hoe vitaal een dorp ook is, deze vraagstukken leggen een druk op een dorp. Welke ontwikkelingen vragen om nadrukkelijke keuzes? Wat zijn passende acties? 

Vitale wijken

In wijken met veel corporatiebezit zien we dat de decentralisaties in de zorg en de implementatie van de Woningwet, met passend toewijzen gevolgen hebben. Bewoners merken de toename van overlast door verwarde personen. In veel gevallen gaat het om mensen met psychiatrische problemen die in een psychose raken, een terugval krijgen, hun medicatie niet innemen of op een andere manier de controle verliezen. Tegelijkertijd grijpt de toegankelijkheids- en verduurzamingsagenda ook in tot achter de voordeur. Welke wijkgerichte interventies helpen de inwoners vooruit?

Romantiek en wantrouwen: realisme vraagt allebei

Ondertussen moeten maatschappelijk middenveld, gemeenschap en inwoners meer zelf en meer samen doen. Zij doen dat ook, maar daar zitten grenzen aan. Het is een transitie die met ‘romantiek’ en ‘wantrouwen’ omgeven is. De romantiek opent mogelijkheden om opnieuw te kijken naar netwerken en oplossingen, het wantrouwen biedt ‘checks and balances’ om ervoor te zorgen dat partners niet overvraagd worden. Realisme vraagt allebei. Atrivé biedt ruimte aan beide: verbinding en dwars kijken.

Atrivé heeft een alliantieaanpak ontwikkeld die leidt tot vitale wijken en of dorpen

De kern van de aanpak is het vinden van gezamenlijke vraagstukken en doelen om inzet op te mobiliseren. Een fysieke aanpak kan een krachtige drager zijn voor wijkontwikkeling, maar er ligt ook een sociale opgave. We werken toe naar duurzame allianties tussen inwoners, organisaties en gemeente die de uitvoering ter hand kunnen en willen nemen. 

Smaakmakers

  • Verbinden via een team met dragers uit de gemeenschap.
  • Dwarskijken met een jury van spraak- en smaakmakers.
  • Reizen, roddelen en reuring in het wijk / dorp.
  • Ontmoeting in het café en verdieping aan de stamtafels.
  • Het kruispunt is de wijk / dorpsalliantie.

Samen Bergopwaarts

Een prachtig eindresultaat van het wijkontwikkelingsplan dat Atrivé 12 jaar geleden voor ProWonen gemaakt heeft

Uitgevoerde projecten

Samen dorpskrachten ontketenen

Nieuwe aanpak leidt tot vitaliteit in dorpen

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers