Regionale samenwerking

Wij creëren eigenaarschap. Ons proces leidt tot verrassende allianties.

Je staat als gemeente als regievoerder op de woningmarkt voor interessante uitdagingen. Om er maar een paar te noemen: vergrijzing, energietransitie en vermaatschappelijking van de zorg. En elke regio is uniek, heeft zijn eigen sociaaleconomische vitaliteit en biedt zijn eigen mogelijkheden.

De belevingswereld van inwoners stopt niet bij gemeentegrenzen. Een goed werkende woningmarkt vraagt regionale samenwerking. Alleen optreden werkt niet meer. Samenwerking is een voorwaarde. Dit betekent samenwerken tussen gemeenten, met provincie, woningcorporaties, met welzijn- en zorgorganisaties, maar ook met bedrijven en zelforganisaties van inwoners.

Wij gaan op zoek naar de werking van de woningmarkt en destilleren daaruit de regiospecifieke woonopgaven en maatschappelijke opgaven. We zetten de inhoudelijke keuzes op een rij en ontwerpen een creatief proces waarin we oplossingen zoeken voor vraagstukken. Wij zien onze rol als een katalysator. We stimuleren realisatiekracht en verbindingskracht en verdieping van het maatschappelijk partnerschap. Dat doen we met gemeenten, corporaties, zorginstellingen, marktpartijen en intitiatiefnemers vanuit de leefgemeenschappen. Partners komen samen tot passende strategieën bij de transitieopgaven. We smeden nieuwe coalities en versterken bestaande regiocoalities.

Samen gaan en staan voor een gezonde woningmarkt.

 

 

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

       Op het gebied van regionale samenwerking hebben wij projecten uitgevoerd in de volgende regio's:

 • Regionale Woonvisie voor het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam - 14 gemeenten met provincie en Federatie Maaskoepel 
 • Regionale Woningmarktstrategie van het Land van Cuijk - 5 gemeenten met provincie en 2 corporaties (zie onder)
 • Regionale agenda’s Stadsregio Arnhem Nijmegen
 • Regio Zuid-Limburg – 18 gemeenten en provincie, de woonopgaven in beeld met woonmilieukaart
 • Regio Noord-Limburg – 8 gemeenten, provincie, werkzame corporaties en zorgpartijen
 • Regio Noord-Veluwe – 8 gemeenten en werkzame woningcorporaties
 • Regio Alkmaar - 8 gemeenten, in samenwerking met provincie en woningcorporaties
 • Regio Kop van Noord-Holland – 4 gemeenten: woonvisie en vervolgopdracht opgave wonen en zorg en advies implementatie
 • Regio Rivierenland, visie wonen en zorg gemeenten in samenwerking met zorgorganisaties
 • Regio Haaglanden – 10 gemeenten, 15 corporaties: Huisvesting zorgdoelgroepen regio Haaglanden (zie onder)
 • Regio Achterhoek: regionale afspraken, actualisatie, kernenfoto’s
 • Bommelerwaard – 2 gemeenten, corporaties

Een paar projecten willen we uitlichten:

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers