Prestatieafspraken

Uitvoeringsgerichte afspraken op basis van gelijkwaardige samenwerking.

De prestatieafspraken stelt de gemeente op samen met de woningcorporatie en de huurdersorganisatie. De woonvisie vormt voor de gemeente het kader voor prestatieafspraken. In de woonvisie maakt de gemeente beleid. In de prestatieafspraken maakt zij dit samen met woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) concreet.

De kunst van goede prestatieafspraken is om balans te houden tussen het kader van de woonvisie en het inspelen op nieuwe kansen. Belangrijk is om de afspraken wel concreet te maken zodat je kunt monitoren, evalueren en bijstellen. Atrivé pleit voor het opstellen van meerjarige afspraken én een concrete jaarschijf op basis van de thema’s in de woonvisie. Die liggen vaak al in lijn met de landelijke volkshuisvestelijke thema’s: betaalbaarheid & beschikbaarheid, verduurzamen, wonen & zorg en de huisvesting van urgenten.

In onze aanpak dagen wij u uit om niet alleen te formuleren WAT u wilt bereiken en WAAROM, maar ook over HOE, WIE en WANNEER die prestaties worden geleverd. De corporaties, gemeente en huurdersorganisaties hebben in de uitvoering allen een verantwoordelijkheid. Daarom is de onderlinge relatie belangrijk. Atrivé investeert in het bouwen aan die relatie. Juist dat maakt het mogelijk om van ‘papieren tijger’ naar lokale succesdriehoek te bewegen. Een driehoek waarin partijen op basis van wederkerigheid goede resultaten voor de lokale gemeenschap behalen. Fijner samenwerken in een succesdriehoek! 

Wij vinden het heel belangrijk dat het proces om te komen tot prestatieafspraken energie geeft. Het resultaat moet natuurlijk ook enthousiasmeren. Onze ervaring is dat elk proces lokaal weer wat anders vraagt: soms een intensieve tweedaagse, soms juist in meerdere bijeenkomsten heel thema gedreven aan de slag. We richten het proces graag samen in.

Uitgevoerde projecten

We hebben recent in de volgende gemeenten geholpen bij het komen tot prestatieafspraken:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Bommelerwaard
 • BUCH-gemeenten
 • Bronckhorst
 • Ede
 • Edam-Volendam
 • Hoorn
 • Hollands Kroon
 • Midden-Delfland
 • Kaag en Braassem
 • Meijerijstad
 • Nieuwkoop
 • Oegstgeest
 • Staphorst
 • Velsen  
 • Volendam
 • Waterland
 • Wijk bij Duurstede.

  Wilt u meer lezen over hoe prestatieafspraken zich doorontwikkelen, lees dan onderstaande artikelen.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers