Invulling energietransitie

Nu is het tijd om tempo te maken!!

Klimaatakkoord: een grote inspanning alleen te bereiken door samenwerking

Gemeenten en regio's staan voor de uitdaging klimaatneutraal en klimaatadaptief te worden. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 geen aardgas meer gebruikt wordt in de gebouwde omgeving. In het akkoord "Nieuwbouw aardgasvrij" hebben gemeenten, bouwers en corporaties zelfs afgesproken om ook lopende projecten waar mogelijk nog om te buigen naar aardgasvrij.

De regie om te komen tot aardgasvrije wijken ligt bij de gemeente. Voor gemeenten betekent dit het moderniseren van de gebouwde omgeving. Van gas naar groen. Van lineair naar circulair. Ondertussen neemt de behoefte naar energiezuinige woningen toe. Deze opgaven vragen van alle betrokkenen (zowel gemeenten en corporaties maar ook bouwers en inwoners) een mega-inspanning, alleen te bereiken door samenwerking. Duurzaamheid (met afspraken en samenwerking op dit vlak) speelt dan ook een steeds prominentere rol binnen de woonvisie van de gemeente. 

 

Routekaart handig voor monitoring en als overleginstrument

Het team duurzaamheid van Atrivé helpt met het formuleren van duurzaamheidsvisie en -ambities. Wij hebben hiervoor onder andere de Aedes Routekaart ontwikkeld. De Routekaart helpt partijen om de weg naar 2050 in grote lijnen uit te zetten. Veel corporaties hebben de routekaart al ingevuld en naar Aedes gestuurd zodat een landelijk beeld kan worden verkregen. Maar ook voor gemeentes is de routekaart handig als monitoring en overleginstrument. Zo heeft Atrivé bij de gemeente Nijmegen, met behulp van de routekaart, mee gepuzzeld aan de energietransitie. In samenwerking met de partners zijn afspraken gemaakt en kaders gesteld. De energietransitie is een thema dat iedereen aangaat. De energietransitie laat zich echter lastig voorspellen. Er zijn veel onbekenden, zowel in het proces als de inhoud. De transitie daagt uit om duurzaam samen te werken. Benut ook de momenten dat je woonvisies maakt maar wellicht nog meer de jaarlijkse momenten dat je prestatieafspraken maakt. De prestatieafspraken zijn niet alleen een goed moment om de voortgang te monitoren, maar ook om elkaars verwachtingen bij te stellen en te anticiperen op de laatste ontwikkelingen.

Uitgevoerde projecten

Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas

In het akkoord "Nieuwbouw aardgasvrij" spraken o.a. corporaties, overheden en bouwers af om te kijken of ze geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij kunnen maken

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn