Huurdersorganisaties tijdens de coronacrisis

Goed om op te letten

In deze tijd zijn veel sociale activiteiten en ontmoetingen afgezegd. Veel huurders zullen, als zij geen vitale beroepen hebben, het grootste gedeelte van de dag in hun eigen huis doorbrengen. Daardoor veranderen een aantal zaken waar je als huurdersorganisatie mee te maken hebt en er zullen vragen ontstaan. Om er een paar te noemen:

  • Bewonersbijeenkomsten kunnen geen doorgang vinden. Hoe kun je het proces waarin je zit toch door laten gaan?
  • Communicatie met huurders kan nog wel digitaal, maar niet alle huurders zijn daar even handig in. Krijg je bij een raadpleging geen vertekend beeld als alleen de computervaardigen reageren?
  • Door het verminderde sociale contact lijden de kwetsbare huurders het meest. Hoe kun je onder deze omstandigheden de buurt ook voor hen leefbaar houden?
  • De corporatie heeft sommige projecten wellicht stopgezet. Kunnen die projecten, door innovatieve en creatieve oplossingen wellicht toch vlotgetrokken worden en kan de huurdersorganisatie daar een rol in spelen?

Wat kan (juist nu)

LEEFBAARHEID IN DE SITUATIE VAN 'SOCIAL DISTANCING'

Laat de leefbaarheid van buurten en wijken niet achteruitgaan maar kijk wat je kunt doen om toch het "buurtgevoel" te behouden. Spar met onze adviseurs over digitale buurtplatforms, controle en ondersteuning van kwetsbare buurtgenoten, informatieverstrekking en veel zaken van een huurdersorganisatie die door de social distancing toch net even wat anders lopen.

Bel één van onze adviseurs en praat verder over het stimuleren van de leefbaarheid, JUIST NU !!

Tijs de Jong 06 28 49 82 33,    Joeri Zandvliet  - 25 05 17 73,    Paul Doevendans 06 53 92 51 89,   Janine Boers 06 25 05 18 03

TRAINING HUURDERSORGANISATIE OP AFSTAND

Van een huurdersorganisatie wordt veel gevraagd. Veranderingen en gebeurtenissen in de maatschappij (zoals nu) hebben altijd direct invloed op het werk en het speelveld van een huurdersorganisatie. Scholen en bijscholen is een must en gelukkig ook mogelijk, zelfs op afstand.

Klik hier voor een overzicht van de mogelijke onderwerpen.

ONLINE PARTICIPATIE

Jawel, participeren kan ook online. Vergaderen, panels, presentaties, inspraakrondes; voor alles is een digitaal medium te vinden dat optimaal geschikt is om het gestelde doel te behalen, ondanks de beperkingen.

Bel één van onze adviseurs participatie en praat verder over de mogelijkheden, JUIST NU !!

Paul Doevendans 06 53 92 51 89,   Janine Boers 06 25 05 18 03,    Tijs de Jong 06 28 49 82 33,    Joeri Zandvliet 06 25 05 17 73

        

Meer weten?

Leg je vraag voor en we bespreken samen de mogelijkheden.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn
Paul Doevendans