Gemeenten, regio's, provincies & Rijk

Goed om op te letten

Zorg voor goede communicatielijnen

Zowel in communicatie naar medewerkers als naar partners. Door onduidelijkheid worden mensen onnodig ongerust met alle negatieve effecten die daar uit volgen.

Beleg de (deels nieuwe) verantwoordelijkheden

Breng ze onder bij geschikte functionarissen en maak dat duidelijk voor iedereen. Stel een crisisteam samen; geef mensen specifieke taken, bijvoorbeeld: vraagbaak voor het actueelste nieuws en regeringsrichtlijnen, operationeel coördinator corona-maatregelen, vragen van burgers, vragen van partners etc.

Roep als het nodig is hulp in

Doe dit om te voorkomen dat noodzakelijke processen en communicatie belemmerd worden. Juist nu is het belangrijk extra te letten op wat nog wel kan en wat zeker doorgang moet vinden. Soms kan externe inzet (ook al is het op afstand) daarbij helpen.

Denk na hoe medewerkers onder deze omstandigheden zinvol ingezet kunnen worden

Als van medewerkers de normale taken geen doorgang kunnen vinden, kijk dan waar ze wel zinvol ingezet kunnen worden; op andere plaatsen zijn nu wellicht extra handen nodig.

Wat kan (juist nu)

Veel zaken kunnen nu geen doorgang vinden. Medewerkers werken indien mogelijk van huis uit. Maar op sommige momenten is het even zoeken wat wel kan, nu er gaten vallen in de agenda. Wij hebben nog wel een paar ideeën.

LEIDERSCHAP EN  PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Naast teamcoaching en teamontwikkeling (die in deze tijd van sociale onthouding wat lastig vorm te geven zijn) doet Atrivé ook aan persoonlijke coaching. Dat is nog steeds mogelijk. In een daadwerkelijke ontmoeting of anders via Skype. Instrumenten die Atrivé daarvoor gebruikt zijn onder andere Insights Discovery en de Talenten Motivatie Analyse.
Wil je meer weten of gewoon even overleggen wat onder de huidige omstandigheden mogelijk is? Bel gewoon even met Atrivé.

TIJD OM TE PUZZELEN AAN DE ENERGIETRANSITIE

En Atrivé puzzelt graag mee. Alle aanwezige woning- en energiedata zorgt voor een grote hoeveelheid puzzelstukjes. En die data is veelal digitaal. Ook zonder fysieke contacten kan Atrivé op afstand de data van jouw gemeente analyseren en combineren om tot een set aan mogelijkheden te komen voor de energietransitie. Natuurlijk is overleg met partners ook nodig maar dat kan in een latere fase als opties inclusief consequenties duidelijk zijn; als je weet waartussen je kan kiezen. Gebruik daarom deze tijd voor een grondige data-analyse door Atrivé. Lees meer: Invulling energietransitie.

JUIST NU KANSEN IN HET ONDERZOEK

Atrivé is ervaren in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden vaak ingezet voor een verdieping op kwantitatieve gegevens. Probleem is wel om zoveel mogelijk respondenten te bereiken. Nu door de crisis veel mensen thuis blijven en zelfs thuis werken is de bereikbaarheid (via telefoon of video-overleg) juist zeer goed. Een uitgelezen kans om effectief kwalitatief onderzoek te laten doen. Lees meer: Kwalitatief evaluatieonderzoek.  

Maar ook andere vormen van onderzoek kunnen wij uitvoeren zonder dat fysieke overleggen nodig zijn. Bijvoorbeeld:   Woningbehoefte- en woningmarktonderzoek   -   Woonlastenonderzoek.

Tenslotte blijkt juist nu in deze crisistijd hoe kwetsbaar onze oudere zelfstandig wonende medeburgers zijn. Een leerzame periode om ervaring op te doen met alles wat het Langer Thuis wonen mogelijk maakt. Atrivé onderzoekt de actuele vraag en het aanbod op het terrein van wonen en zorg voor ouderen, en helpt om te bepalen welke woonvormen en wooninitiatieven gestimuleerd kunnen worden. Lees meer:  Onderzoek Langer Thuis.

WONEN-WELZIJN-ZORG

Juist nu fysieke ontmoetingen op een laag pitje staat, is het des te belangrijker om aandacht te schenken aan samenwerkingspartners. Hoe geven we onze samenwerking vorm nu fysiek contact lastig is. Organisaties die iets doen met wonen en zorg raken meer verweven. Als er een gezamenlijke opgave is, dan is er automatisch ook een gezamenlijk belang. Het is belangrijk helder te maken welke rollen een ieder speelt en welke verwachtingen er richting elkaar zijn. Bespreek hoe je als partners verbinding houdt bij het werken aan de gezamenlijke opgave. Atrivé is gewend om te begeleiden op het punt van relatie en samenwerking, ook nu dat onder deze omstandigheden lastiger lijkt. Lees meer op: Visie & samenwerking wonen-welzijn-zorg.

In deze crisistijd blijkt hoe kwetsbaar onze oudere zelfstandig wonende medeburgers zijn. Een leerzame periode om ervaring op te doen met alles wat het Langer Thuis wonen mogelijk maakt. Atrivé onderzoekt de actuele vraag en het aanbod op het terrein van wonen en zorg voor ouderen, en helpt om te bepalen welke woonvormen en wooninitiatieven gestimuleerd kunnen worden. Lees meer:  Onderzoek Langer Thuis.

EXTRA HANDEN OM TE HELPEN IN DE CRISIS

Een crisistijd vraagt om daadkracht en creativiteit. Ontbreekt die in jouw organisatie, of is die onvoldoende aanwezig? Zet er dan tijdelijk iemand bij: fulltime of parttime of met een projectopdracht. In een simpel telefoontje kunnen we de mogelijkheden bespreken. Lees meer op: Interim & detachering.

Neem contact op

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers