Aanmelden participatielab leefbaarheid

Vul alle onderstaande velden in en druk op de roze knop voor verzending van uw aanmelding.

Let op: Plaats in het veld "bericht" het nummer van de workshop waaraan u wilt deelnemen. Dus:

1. De praktijk van GroenWest (door. Marleen Hin)

2. Leefbaarheid bij jouw huurdersorganisatie (door Janine Boers e.a.)

3. Leefbaarheid en prestatieafspraken (door Joeri Zandvliet)

4. Leefbaarheid: Wie doet wat?

Aanmelding

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marjan van Looyengoed
T: 030 693 60 03
E:m.van.looyengoed@atrive.nl
LinkedIn