Tijs de Jong

06 - 28 49 82 33

Leer mij beter kennen

Organisaties als gemeenten, corporaties en zorgpartijen dienen in te spelen op veranderingen in het politieke klimaat en nieuwe wetten. Zij brengen dit tot uiting in hun regels en in hun aanbod van diensten. Mooie en uitdagende bijkomstigheid is, dat bijna iedereen een mening heeft over wat deze organisaties zouden moeten doen. Soms is bij wet geregeld dat inwoners, huurders of afnemers van zo’n organisatie ook daadwerkelijk inspraak krijgen. Inwoners willen en krijgen vaker invloed op wat de gemeente van plan is in hun buurt. Huurders(organisaties) zitten, mede door de herziene Woningwet, als volwaardige gesprekpartner met de gemeente en corporatie aan tafel. Klanten van zorgpartijen willen invloed op en keuze in aanbod; voor nu en voor later. Deze grotere invloed is goed, want veranderingen hebben vaak direct gevolgen voor mensen.

Van organisaties wordt daarom verwacht dat zij goed uitleggen wat zij doen en waarom zij dit doen. Het betrekken van klanten bij keuzes en processen is belangrijk. Steeds meer organisaties beseffen het belang hiervan en willen dit goed regelen.

Maar de praktijk is weerbarstiger dan de wet of de wens. Want hoe organiseer je een proces, waarbij de geregelde inspraak ook daadwerkelijk leidt tot (positieve) invloed op de organisatie en dienstverlening. Waar wil en geef je inspraak op? Hoe betrek je je achterban zo dat beide partijen hier profijt van hebben?

Als adviseur op het gebied van participatie en legitimatie ondersteun ik hier graag bij, samen met andere adviseurs van Atrivé. Met ruim 15 jaar werkervaring in de zorg, het welzijn en bij woningcorporaties, vind ik in complexe en praktische vraagstukken mijn weg. Dit doe ik met toewijding, scherpte en humor, waarbij ik altijd zoek naar wat mensen verbindt. Als het nodig is bewandel ik, samen met organisaties en hun klanten, ook de minder geëffende paden.

Tijs:

"Alles gaat makkelijker als je elkaar begrijpt en begrip voor elkaar hebt."

Mijn expertises

Mijn projecten

Ondersteuning huurdersvereniging Accio
Participatielab voor huurdersorganisaties
Evaluatie participatiestructuur Rijswijk Wonen
Ondersteuning Stichting Bewonersbelangen Aarwoude
Ondersteuning huurdersraad Eemland Wonen
Samenwerkingsovereenkomst Vesteda en Vesteda Platform

Ondersteuning huurdersvereniging Accio

Atrivé ondersteunt Accio op alle onderwerpen waar een nieuwe huurdersvereniging voor komt te staan.

Lees meer

Participatielab voor huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties zijn vaak de spil tussen de corporatie en haar huurders op verschillende onderwerpen.
Atrivé organiseert ongeveer twee keer per jaar een participatielab voor huurdersorganisaties over actuele onderwerpen, zoals:

 

Lees hier meer over het participatielab

Evaluatie participatiestructuur Rijswijk Wonen

Samen met de Bewonersvereniging Rijswijk laat Rijswijk Wonen de huidige participatiestructuur door Atrivé onderzoeken. Door gesprekken en bijeenkomsten in de wijk halen we op hoe de huidige manier van werken ervaren wordt. Op basis van onze conclusies doen we concrete aanbevelingen waarmee Rijswijk Wonen, de Bewonersvereniging Rijswijk en huurders aan de slag kunnen.

Ondersteuning Stichting Bewonersbelangen Aarwoude

Stichting Bewonersbelangen Aarwoude is de huurdersorganisatie van Woondiensten Aarwoude.
Ik adviseer en ondersteun hen bij de werving van bestuursleden, prestatieafspraken en advies aan en gesprek met Woondiensten Aarwoude.

Ondersteuning huurdersraad Eemland Wonen

De huurdersorganisatie van Eemland Wonen in Baarn zoekt nieuwe leden en is daarna op zoek naar hoe zij de betrokkenheid bij en invloed op Eemland Wonen wil gaan organiseren en welke onderwerpen huurders daarbij belangrijk vinden. In bijeenkomst met bewoners halen we geluiden op en enthousiasmeren we betrokken huurders hier mee aan de slag te gaan bij de Huurdersraad Eemland.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Vesteda, het Vesteda Platform en huurdersbelangenverenigingen

Atrivé heeft de het Vesteda Platform, de huurdersorganisatie van Vesteda, geadviseerd tijdens de fusie met de huurdersorganisatie van Delta Lloyd en het werven van nieuwe bestuursleden.
De volgende stap is het komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vesteda Platform, Vesteda en de bijna 100 huurdersbelangenverenigingen in het land. Hier ondersteun ik hen bij, op proces én inhoud.

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graagwat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Tijs de Jong
T: 06 - 28 49 82 33
E:t.de.jong@atrive.nl
LinkedIn
Tijs de Jong