Tijs de Jong

06 - 28 49 82 33

Leer mij beter kennen

Organisaties als gemeenten, corporaties en zorgpartijen dienen in te spelen op veranderingen in het politieke klimaat en nieuwe wetten. Zij brengen dit tot uiting in hun regels en in hun aanbod van diensten. Mooie en uitdagende bijkomstigheid is, dat bijna iedereen een mening heeft over wat deze organisaties zouden moeten doen. Soms is bij wet geregeld dat inwoners, huurders of afnemers van zo’n organisatie ook daadwerkelijk inspraak krijgen. Inwoners willen en krijgen vaker invloed op wat de gemeente van plan is in hun buurt. Huurders(organisaties) zitten, mede door de herziene Woningwet, als volwaardige gesprekpartner met de gemeente en corporatie aan tafel. Klanten van zorgpartijen willen invloed op en keuze in aanbod; voor nu en voor later. Deze grotere invloed is goed, want veranderingen hebben vaak direct gevolgen voor mensen.

Van organisaties wordt daarom verwacht dat zij goed uitleggen wat zij doen en waarom zij dit doen. Het betrekken van klanten bij keuzes en processen is belangrijk. Steeds meer organisaties beseffen het belang hiervan en willen dit goed regelen.

Maar de praktijk is weerbarstiger dan de wet of de wens. Want hoe organiseer je een proces, waarbij de geregelde inspraak ook daadwerkelijk leidt tot (positieve) invloed op de organisatie en dienstverlening. Waar wil en geef je inspraak op? Hoe betrek je je achterban zo dat beide partijen hier profijt van hebben?

Als adviseur op het gebied van participatie en legitimatie ondersteun ik hier graag bij, samen met andere adviseurs van Atrivé. Met ruim 15 jaar werkervaring in de zorg, het welzijn en bij woningcorporaties, vind ik in complexe en praktische vraagstukken mijn weg. Dit doe ik met toewijding, scherpte en humor, waarbij ik altijd zoek naar wat mensen verbindt. Als het nodig is bewandel ik, samen met organisaties en hun klanten, ook de minder geëffende paden.

Tijs:

"Alles gaat makkelijker als je elkaar begrijpt en begrip voor elkaar hebt."

Mijn expertises

Mijn projecten

Ondersteuning huurdersvereniging Accio
Fusie huurdersverenigingen
Participatietrajecten voor gemeenten
Woningcorporatie Elkien: samenwerkings-overeenkomst
Huurdersplatform Hellendoorn: ondersteuning en begeleiding
Participatielab leefbaarheid

Ondersteuning huurdersvereniging Accio

Atrivé ondersteunt Accio op alle onderwerpen waar een nieuwe huurdersvereniging voor komt te staan.

Lees meer

Begeleiding van de fusie tussen de huurdersverenigingen van Vesteda en Delta Lloyd

Vesteda heeft het bezit en beheer van ongeveer 6.000 huurwoningen overgenomen van Delta Lloyd. Dit vraagt ook om het samengaan van huurdersverenigingen.

Lees meer

Twee participatietrajecten voor gemeenten

Bij de Fryske Marren gaan we, samen met stakeholders en bewoners, een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar gasloze woningen. In dit onderzoek, dat een samenwerking is tussen Tauw en Atrivé, starten we een pilotproject. Lees meer.

In de gemeente Oude IJsselstreek wordt, via participatie en samenwerking, gekomen tot een uitvoerbaar en gedragen beleidsplan voor landschap, natuur en groen. Lees meer.

Woningcorporatie Elkien: samenwerkings-overeenkomst

Woningcorporatie Elkien (Friesland) en de professionele huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben Atrivé opdracht gegeven de ontwikkeling van hun samenwerking te begeleiden.

Lees meer

Huurdersplatform Hellendoorn: ondersteuning en begeleiding

Atrivé ondersteunt Huurdersplatform Hellendoorn op alle onderwerpen waar een huurdersorganisatie voor staat.

Lees meer

Participatielab leefbaarheid

Huurdersorganisaties zijn vaak de spil tussen de corporatie en haar huurders op verschillende onderwerpen, zo ook leefbaarheid. De Woningwet 2015 wijst leefbaarheid aan als één van de volkshuisvestelijke prioriteiten waar de sector mee aan de slag moet. Hoe je hier in de praktijk mee omgaat blijkt  een vraagstuk.

 

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graagwat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Tijs de Jong
T: 06 - 28 49 82 33
E:t.de.jong@atrive.nl
LinkedIn
Tijs de Jong