Teis Bekken

06 - 48 74 08 39

Leer mij beter kennen

Een bezoek dat ik als kind ooit aan de Van Nelle fabriek bracht, was de trigger om te kiezen voor werkzaamheden met betrekking tot "het gebouwde". Het is fascinerend hoe een gebouw en zijn omgeving van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven van zijn gebruikers. Deze fascinatie leidde tot mijn studie Stedenbouwkunde en mijn afsluitende scriptie over de vraag hoe, door middel van de energietransitie, kansarme wijken toekomstbestendig te maken en daarbij sociale structuren te versterken. Nu zet ik de opgedane kennis graag in om bij Atrivé gedegen advies te leveren op (duurzaamheids)vraagstukken in de gebouwde omgeving.

Als stedenbouwkundige ben ik in staat een vraagstuk in zijn sociaal-ruimtelijke context te zien en om creatief-technische oplossingen te vinden. In het proces weet ik met mijn open, enthousiaste houding mensen op hun gemak te stellen en het proces op prettige wijze te faciliteren. Mijn kracht: het verbinden van verschillende partijen en het vinden van de overlap tussen belangen van bewoners, organisatie, corporatie en gemeente. Het geeft me voldoening als hieruit dan bevredigende samenwerkingen ontstaan.

Naast mijn werk bij Atrivé draag ik als vrijwilliger bij aan verschillende stichtingen in mijn woonplaats Rotterdam zoals (taal)maatje, koken in de jongerenopvang en als buurtbemiddelaar. Dit vanuit een intrinsieke motivatie en om een open blik op mijn omgeving te houden. Met deze open blik wil ik ook bij Atrivé en haar opdrachtgevers werken aan een duurzame en sociale toekomst waarin partijen oog hebben voor elkaars belangen.  

Teis:

"Laten we samen werken aan een duurzame en sociale toekomst."

Mijn expertises

Mijn projecten

Dorpsontwikkelproces
Exploitatievormen zonnepanelen

Dorpsontwikkelproces (DOP) in parochiewijk Nieuwdorp

Bewoners uit parochiewijk Nieuwdorp (gemeente Stein) kunnen via een DOP een bijdrage leveren aan de eigen straat, buurt, wijk of dorp (op sociaal en ruimtelijk vlak). Atrivé staat Zaam Wonen bij in het ontwikkelen van haar vastgoedstrategie voor Nieuwdorp. In overleg met Zaam Wonen en (stedenbouwkundig) Buro Lubbers, denken we na over verduurzaming, herstructurering en het toevoegen van levensloopbestendige woningen om te komen tot een toekomstbestendige wijk.

Lees meer

Exploitatievormen zonnepanelen Vidomes

Samen met Vidomes onderzoekt Atrivé diverse exploitatievormen voor zonnepanelen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:

  • kostenvoordeel voor de huurder
  • administratief gemak voor huurder en corporatie
  • welke vormen zijn, gezien de vastgoedportefeuille, het meest interessant
  • mogelijk draagvlak onder de huurders voor de exploitatievorm.

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Teis Bekken
T: 06 - 48 74 08 39
E:t.bekken@atrive.nl
LinkedIn
Teis Bekken