Sharon Bonouvrie

06 - 28 49 82 33

Leer mij beter kennen

Met een achtergrond in Stadsgeografie, ben ik gepassioneerd om complexen en buurten leefbaarder te maken. Ik ben empathisch, enthousiast en beschik over sterke communicatievaardigheden. Mijn 1,5 jaar durende traineeship (Talent in Huis) bij drie verschillende corporaties, afgerond in juli 2021, gaf me brede ervaring. Een project waar ik veel energie van kreeg, was het ontwikkelen van een visie op leefbaarheid.

Sinds september 2021 werk ik bij Atrivé als adviseur wonen & participatie. Ik begeleid diverse corporaties en huurdersorganisaties bij hun ontwikkeling en samenwerking. Mijn kracht ligt in het begrijpen van de leefwereld van de bewoner en het vertalen van gesprekken naar strategie. Ik voel een sterke passie voor het verbeteren van de leefomstandigheden van diverse groepen huurders, wat voor mij begint bij actief luisteren. Daarom vind ik het bijzonder interessant om corporaties en huurdersorganisaties te ondersteunen bij het vinden van (nieuwe) manieren om bewoners een stem te geven.

Tegelijkertijd zie ik dat door de vele ontwikkelingen van dit moment – zoals een toename van armoede, de noodzaak tot verduurzaming en het grote tekort aan sociale huurwoningen – er grote veranderingen plaatsvinden bij bewoners, met name op het gebied van (groot) onderhoud, renovatie en verduurzaming. Ik zet me graag in om ervoor te zorgen dat deze veranderingen in samenspraak met bewoners plaatsvinden. Ik streef naar een transparant proces waarbij de situatie van zowel de corporatie als de bewoners wordt erkend en waarbij we streven naar zo min mogelijke negatieve impact op de zittende bewoners.

Daarnaast richt ik mij ook graag op de totstandkoming van woon(zorg)visies (woonagenda’s en woonprogramma’s), waarbij het organiseren van de samenwerking met de gemeente, woningcorporatie(s) en betrokken welzijnsorganisaties in de wijk cruciaal is. Prettig wonen is iets waar iedereen naar streeft, maar dit bereik je niet alleen. Het geeft me enorm veel voldoening om, samen met andere gedreven specialisten, bewoners en beslissers te werken aan vraagstukken binnen de volkshuisvesting.

Sharon:

"Nieuwsgierigheid, passie en samenwerking zijn mijn drijfveren. Door actief te luisteren en samen te werken, kunnen we een verschil maken in de levens van mensen en de leefbaarheid in complexen en buurten verbeteren."

Mijn expertises

Mijn projecten

Versterking participatie binnen het Vesteda Platform
Ondersteuning huurdersvereniging Weidelanden
Samenwerking tussen huurdersorganisatie(s) en woningcorporatie
Visie op participatie
Beleidsplan voor een huurdersorganisatie

Oprichting van een landelijke klankbordgroep en uitbreiding van het bestuur

Vesteda Platform is een belangenvereniging van huurders en huurdersorganisaties van Vestedawoningen. Sharon heeft de Huurdersvereniging Vesteda Platform bijgestaan in het versterken van het bestuur en het opzetten van een landelijke klankbordgroep op strategisch niveau. Het doel van deze initiatieven is meer flexibiliteit en thematische betrokkenheid van huurders bij strategische besluitvorming. Door diverse initiatieven, waaronder een fysieke kennismakingsbijeenkomst in samenwerking met Vesteda, hebben maar liefst 169 bewoners uit diverse regio's hun interesse getoond in deelname aan de klankbordgroep. Binnen het Vesteda Platform worden deze ontwikkelingen verder vormgegeven.

Cazas Wonen en HV-Weidelanden: Samen bouwen aan een betere woonomgeving

Herstart van participatieve inactieven na COVID-19, met focus op leefbaarheid, onderhoud & verduurzaming.

HV-Weidelanden, ondersteund door Cazas Wonen en Sharon, hervat jaarlijkse klankbordgroepen en thematische werkgroepen na COVID-19-onderbreking. De eerste bewonersbijeenkomst met meer dan 120 deelnemers was een succes, resulterend in actieve werkgroepen voor Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming. Concrete projecten, zoals een ideeënbusje voor buurtverbetering en bezoeken aan lopende duurzaamheidsprojecten, zijn al gestart. Geplande jaarafsluiting in november zal de behaalde resultaten en toekomstplannen bespreken met alle betrokkenen.

 

Een perspectief op samenwerking gedeeld tijdens het Webinar van Platform 31: ‘Effectieve samenwerking tussen huurdersorganisatie en woningcorporatie’

Sharon en collega Esther Mulder deelden, namens Atrivé, tijdens het Webinar van Platform 31 hun perspectief op hoe huurdersorganisaties en woningcorporaties hun samenwerking effectief kunnen vormgeven. De nadruk lag op het belang van het voeren van open en constructieve gesprekken, die verder gaan dan enkel een samenwerkingsovereenkomst op papier. Het aanpakken van gevoelige kwesties zoals continuïteit en representativiteit werd benadrukt als essentieel, zij het uitdagend. Ben je benieuwd naar meer informatie of wil je (vrijblijvend) een keer hierover sparren? Schroom dan niet om contact op te nemen met Sharon of Esther.

Visie op participatie bij Woonstichting Triada

Aangezet door verplichtingen vanuit de Woningwet 2015, Overlegwet en eigen wensen en ambities, geeft Woonstichting Triada op diverse manieren invulling aan huurdersbetrokkenheid. Hiervoor is alleen nog geen visie en kader die de lange termijn ambitie van de organisatie weergeeft. Sharon begeleidt Triada bij te totstandkoming van de visie op participatie (een adviesplan) die erop is gericht om huurdersbetrokkenheid te vergroten, te integreren en te borgen in de organisatie.

Algemeen beleidsplan voor bewonersvereniging De Samenwerking

Bewonersvereniging De Samenwerking is een belangenvereniging van huurders en ex-huurders (nu eigenaar-bewoners) van Woonbron in Spijkenisse (gemeente Nissewaard). Sharon heeft de bewonersvereniging ondersteund bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan 2022-2024 met inspirerende ontwikkelrichtingen.

 

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn
Sharon Bonouvrie