Paul Doevendans

06 - 53 92 51 89

Leer mij beter kennen

Corporaties maar ook andere maatschappelijke organisaties moeten niet los komen te staan van hun huurders, bewoners en stakeholders. Ook binnen organisaties moeten sectoren of onderdelen niet los van elkaar komen te staan. Bovendien worden ook netwerken steeds belangrijker en is het zaak dat organisaties daarin hun rol spelen.

Natuurlijk is het prima om je als organisatie te willen onderscheiden, maar minstens even belangrijk is het om de samenwerking te zoeken. Ik geloof in ‘en en’ in plaats van ‘of of’. Omdat dat gewoonweg het meeste oplevert voor de samenleving. Dat klinkt misschien abstract en theoretisch, maar is eigenlijk heel concreet en praktisch. Juist nu moeten we bijvoorbeeld 'wonen' en 'zorg' niet extreem scheiden, maar de partij voor het wonen en de partij voor de zorg, in samenwerking en verbinding hun werk laten doen; juist dan kan ieder op zijn eigen werkveld het best presteren.

In mijn vak van adviseur ‘maatschappelijk organiseren’ merk ik dat ik juist hieraan een bijdrage kan leveren:

  • in het werken met en voor het maatschappelijk middenveld, een verbindend domein waar principes en partijen van staat, markt en gemeenschappen elkaar ontmoeten en kunnen versterken
  • in het creëren van netwerken van woningcorporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en andere partijen die met elkaar maatschappelijke opgaven oppakken, beter dan ieder voor zich
  • in het ontwikkelen van nieuwe kennis, door de wereld van beleid en wetenschap en de praktijk bij elkaar brengen
  • in de waardevolle combinatie van hoofd, hart en handen, zodat recht wordt gedaan aan de hele mens in zijn rationele maar ook emotionele wereld, in combinatie en in balans.

Dit concept van betekenisvol verbinden helpt mij in de verschillende praktische opdrachten, die ik in mijn professionele adviespraktijk oppak.

  • In projecten met woningcorporaties, die hun maatschappelijke waarde willen versterken en zichtbaar maken en die hun relaties met stakeholders willen verbeteren.
  • In projecten met huurdersorganisaties die willen professionaliseren en hun participatie en invloed in beleid van corporaties en gemeenten willen versterken.
  • In projecten met sectorinstituten op het gebied van wonen, zoals Aedes, VTW, SVWN, Platform31, e.a., die professionalisering en vernieuwing beogen.

Juist dat leidende concept van betekenisvol verbinden, altijd werkend aan maatschappelijke waarde, stelt mij in staat om voor verschillende partijen met verschillende posities en soms tegengestelde belangen te werken.

Ik vind het leuk om inzichten vanuit het ene domein in te brengen in een ander. Nog leuker vind ik het om zaken zelf te bedenken en te ontwikkelen, bij voorkeur samen met opdrachtgever, partners en collega-professionals. Ik geniet van het gesprek met de opdrachtgever waarin we de situatie beschouwen, maar weet ook altijd tot praktisch hanteerbare resultaten te komen.

Paul:

"Ik sta voor betekenisvol verbinden in de praktijk van organisaties en samenleving."

Expertises

Mijn werkzaamheden in schemavorm:

 

mijn opdrachtgevers   

mijn rollen

mijn activiteiten        

de onderwerpen             

woningcorporaties  projectleider innoveren (conceptontwikkeling
en experimenten
maatschappelijk ondernemerschap
gemeenten  inspirator/ katalisator onderzoeken en evalueren volkshuisvesting

huurdersorganisaties

 gespreksleider modereren (dialogen en
conferenties
maatschappelijke waarde/rendement
zorgorganisaties  mediator/ verbinder

schrijven (div. publicaties)

legitimatie
welzijnsorganisaties  

adviseren

participatie
overige organisaties in het
maatschappelijk middenveld
    stakeholdermanagement
      (maatschappelijke) governance
      strategische beleidsvorming

 

Mijn projecten

De instrumentenwijzer
De maatschappij op visitie: visitatie experimenten
Onderzoek naar bredere effecten van de woningwet

De instrumentenwijzer

Je biedt hulp, verleent zorg, zet projecten op. Maar hoe bepaal je wat het meest effectief is? Er zijn veel instrumenten beschikbaar om de effectiviteit van je werk onder de loep te nemen. De InstrumentWijzer zet ze op een rij en wijst je de weg.

 

Lees meer

De maatschappij op visitie: visitatie experimenten

Visitatie "moet", maar is ook waardevol. Het brengt de organisatie in verbinding met de maatschappij. Logisch dus dat de visitatie gezien mag worden als een bezoekje van de maatschappij.

 

 

 

Lees meer

Onderzoek naar bredere effecten van de woningwet

Commissie-Van Bochove evalueert voor Aedes de Woningwet. Atrivé doet onderzoek om die evaluatie te voeden.

 

 

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn
Paul Doevendans