Mieke Hanemaaijer

Leer mij beter kennen

Mensen bij elkaar brengen, zodat ze samen verder komen dan ieder voor zich. Als spelend coach doe ik in feite hetzelfde als in mijn werk. Kijken, analyseren, wat vraagt de lange termijn, wat kan al snel worden gerealiseerd om de prestaties van het team, de organisatie of de organisaties te verbeteren.

Het is het economisch en het sociaal rendement waar het mij uiteindelijk om gaat. Hoe kan een maatschappelijke onderneming meer rendement opleveren, vanuit haar (en mijn) betrokkenheid en mijn deskundigheid als bestuurs- en bedrijfskundige, gespecialiseerd in:

  • governance
  • scenarioplanning
  • strategieontwikkeling
  • samenwerkingsvormen.

 

Typeringen van projecten:

  • Maatschappelijk verantwoord organiseren: lokale verankering, vereniging, stichting of coöperatie.
  • Wie bent u dat u dit mag doen: interactieve evaluatie van governance bij maatschappelijke ondernemingen.
  • Strategieontwikkeling: de vragen wie bent u, wat wilt u (gezien de ontwikkelingen) en wat kunt u  (sterkte en zwakte analyse) niet alleen wordt met u, uw medewerkers en uw belanghouders verkent en vertaald in de strategie.
  • Samenwerkingsvormen:  in vervolg op de strategieontwikkeling haalbaarheidsonderzoek  en ontwikkeling samenwerkingsstrategieën tussen corporaties en tussen corporaties en zorgorganisaties.
  • Hoe houdt uw samenwerking stand: procesbegeleiding fusies en samenwerkingsvormen.
  • Bent u op uw toekomst voorbereid: politieke ontwikkelingen als basis voor scenario planning bij strategieontwikkeling. 

Behoefte aan een interim oplossing voor uw vacature?

Neem contact op met Atrivé.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Atrivé
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn