Marissa van Groenestijn

06 - 25 05 17 35

Leer mij beter kennen

Duurzaamheid is voor mij meer dan een energiezuinig huis. In de gebouwde omgeving hebben we te maken met bewoners. Met een achtergrond in bouwfysica is het voor mij erg belangrijk om aspecten als gezondheid en gebruiksgemak van de mens niet uit het oog te verliezen in de zoektocht naar een betere energetische kwaliteit. In het kader van betaalbaarheid zijn ook de woonlasten van de bewoners in toenemende mate leidend voor de investeringsbeslissingen van vastgoedeigenaren. Duurzaamheid en woonlasten staan in direct verband met elkaar en dienen hierdoor niet los van elkaar gezien te worden.

Ik ondersteun corporaties, gemeenten en beleggers door te adviseren over diverse onderwerpen zoals zonnepanelen, de Energie-Index, de EPV en duurzame renovatieplannen. Mijn werkzaamheden rond de Energie-Index bestaan voornamelijk uit het geven van trainingen en cursussen voor (toekomstige) EPA-adviseurs, waardoor beheerders van vastgoed in staat zijn goede inschattingen te maken over de effecten van duurzaamheid op hun eigen woningvoorraad.

Hiernaast geeft het mij veel voldoening om voor mijn opdrachtgevers partijen bijeen te brengen en te ondersteunen als procesmanager. Dit komt in mijn huidige opdrachten vooral terug in het organiseren van aanbestedingen voor grootschalige verduurzamingsprojecten en in het uit handen nemen van de sturing als procesmanager. Ik zie het als een uitdaging om in deze vraagstukken tot een passend en strak lopend verduurzamingstraject te komen.

Een kleine greep uit mijn recente projecten:

  • Voorzitter strategisch overleg duurzaamheid tussen gedeputeerden en bestuurders woningcorporaties
  • Senior procesleider zonnepanelenprogramma a.i. bij GroenWest
  • Aanbesteding zonnepanelenprogramma Groen Wonen Vlist
  • Procesleider herlabelingstraject a.i. bij Woonstad Rotterdam
  • Onderzoek en wijzigingsvoorstel EPV voor het ministerie van BZK
  • Organisatie en dagvoorzitter 2 daagse duurzaamheidsstrategie bij Alwel.

Bij vragen over samenwerking, duurzaamheidsstrategie en procesmanagement kun je bij mij terecht.

Marissa:

"Het spel is de verhouding tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid"

Mijn expertises

Mijn projecten

Visie- en strategiebepaling Alwel
Procesleiding zonnepanelenprogramma
De energieprestatievergoeding (EPV)
Duurzaamheidsstrategie en -beleid Wooninvest

Visie- en strategiebepaling Alwel

CO2-neutraal in 2050... Onderschrijven we die visie? En hoe gaan wij daar komen? Met deze vragen is woningcorporatie Alwel aan de slag gegaan in een tweedaagse op het gebied van duurzaamheidsstrategie.

Lees meer

Procesleiding zonnepanelenprogramma

GroenWest is in 2017 onder begeleiding van Atrivé gestart met haar zonnepanelenprogramma.

Lees meer

De energieprestatievergoeding (EPV)

Fair play bij energieopwekking in Energie Prestatie Vergoeding & het WWS: dubbeltelling wordt voorkomen. Vanaf 1 september 2016 is de EPV (Energieprestatievergoeding) van kracht. Minister Blok heeft besloten de dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV aan te pakken om extra lasten voor huurders te voorkomen. Dit besluit is genomen op basis van een onderzoeksrapport van Atrivé.

Lees meer

Duurzaamheidsstrategie en -beleid Wooninvest

Wooninvest zet samen met gemeente en huurders stappen in verduurzaming van woningvoorraad en organisatie.

 

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn