Marcel Meulen

Leer mij beter kennen

Ik voel mij erg thuis in de sectoren publiek, sociaal en markt. In deze sectoren begeleid, onderzoek en manage ik bedrijven als adviseur en interim-bestuurder in hun aanpassing van de organisatie (change), de besturing (governance) of samenwerking en fusie.

Ik doe dat vanuit mijn brede bestuurlijke en juridische ervaring en interesses voor andere zienswijzen, emoties en perspectieven en vind het mooi deze met elkaar te verbinden ten dienste van de organisatie-doelstellingen. Complexe vraagstukken worden door mij simpel, menselijk, gedragen en hanteerbaar gemaakt.

Omdat er altijd keuzes gemaakt moeten worden, maak ik die, vanuit gezamenlijk overleg én vanuit streven naar eerlijkheid en dienstbaarheid: snel en doortastend.

Mijn recente ervaringen zijn het adviseren of het begeleiden van fusies tussen woningcorporaties, het besturen van bedrijven in problemen en deze problemen oplossen. Het doceren van good governance en maatschappelijk presteren voor raden van commissarissen van woningcorporaties. Het coachen van jonge professionals in de volgende stap in hun carrière. 

Marcel:

"Hard op bedrijfsvoering, hart in de opgave."

Behoefte aan een interim oplossing voor uw vacature?

Neem contact op met Atrivé

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Atrivé
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn