Koen Laarman

06 - 15 83 73 97

Leer mij beter kennen

De woningmarkt maakt een ontzettend spannende en dynamische periode door, waarbij traditionele rollen veranderen en constant nieuwe allianties worden gesmeed. De woon- en samenwerkingsafspraken van nu kunnen morgen alweer verouderd zijn. Ik denk graag op verschillende schaalniveaus mee hoe mijn opdrachtgever de woon – en leefomgevingskwaliteit toekomstbestendig maakt.  

Bij het komen tot een toekomstbestendige woningmarkt is het essentieel om ook oog te hebben voor de rol en wens van de woonconsument. Een achtergrond in Sociale Geografie en werkervaring bij de Rijksoverheid  helpen mij om gedegen advies te geven op het gebied van leven en wonen in een dynamische samenleving.    

Binnen Atrivé profileer ik mij als een breed inzetbare onderzoeker en adviseur, die met veel interesse en enthousiasme bijdraagt aan allerlei woonvraagstukken. Ik ben leergierig, resultaatgericht en krijg energie van het samenbrengen van verschillende belangen en visies om te komen tot een passende oplossing. Ik hou mij voornamelijk bezig met woningmarktonderzoeken en woonvisies bij gemeenten.

Koen:

"Ik ga graag voor én met mijn opdrachtgever aan de slag!”

Mijn expertises

Mijn projecten

Woonvisie Uden
Evaluatie Woonvisie
Woningmarktonderzoek
Routekaart voor de woningbouw
Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering
Werken maar niet wonen in de Kop van Noord-Holland

Woonvisie Uden

Bij dit project heb ik meegewerkt als woningmarktonderzoeker en penvoerder.

Lees meer

Evaluatie Woonvisie als beleidsinstrument

Voor de rekenkamercommissie van Kempengemeenten, onderzoek ik de effectiviteit van de woonvisie als beleidsinstrument in de gemeente Reusel-De Mierden.

Lees meer

Woningmarktonderzoek Noord-Veluwe

Bij dit woningmarktonderzoek heb ik bijgedragen aan de dataverzameling en kwantitatieve analyse

Lees meer

Gemeente Zuidplas: Routekaart voor de woningbouw

De gemeente Zuidplas beschikt over veel bestaand onderzoek maar met verschillende uitkomsten. Dat gaf onvoldoende richting voor de bouwopgave. Atrivé is gevraagd hierover een gezaghebbende notitie te schrijven: een duiding van de belangrijkste ontwikkelingen en inzicht per dorp in wat er nodig is.

 

Lees meer

Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland

Voor de concrete invulling van de regionale woonvisie in West-Friesland, voert Atrivé onderzoek uit naar de kwalitatieve planopgave.

 

Lees meer

Werken maar niet wonen in de Kop van Noord-Holland

Vanuit het regionale ruimtelijk-economisch programma ‘De Kop Werkt’ leeft de wens, om op regionaal niveau inzicht in te krijgen, hoe de Kop van Noord-Holland zich kan verbeteren als aantrekkelijk woongebied. Atrivé doet onderzoek naar mensen die wel werken, maar niet wonen in de Kop van Noord-Holland.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Koen Laarman
T: 06 - 15 83 73 97
E:k.laarman@atrive.nl
LinkedIn
Koen Laarman