Koen Laarman

06 - 15 83 73 97

Leer mij beter kennen

De woningmarkt maakt een ontzettend spannende en dynamische periode door, waarbij traditionele rollen veranderen en constant nieuwe allianties worden gesmeed. De woon- en samenwerkingsafspraken van vandaag kunnen morgen alweer verouderd zijn. Ik denk graag op verschillende schaalniveaus mee hoe mijn opdrachtgever de woon – en leefomgevingskwaliteit toekomstbestendig maakt.  

Bij het komen tot een toekomstbestendige woningmarkt is het essentieel om ook oog te hebben voor de rol en wens van de woonconsument. Een achtergrond in Sociale Geografie en werkervaring bij de Rijksoverheid  helpen mij om gedegen advies te geven op het gebied van leven en wonen in een dynamische samenleving.    

Binnen Atrivé profileer ik mij als een breed inzetbare adviseur, die met veel interesse en enthousiasme bijdraagt aan allerlei woonvraagstukken. Ik ben leergierig, resultaatgericht en krijg energie van het samenbrengen van verschillende belangen en visies om te komen tot een passende oplossing. Ik houd mij voornamelijk bezig met lokale en regionale woonvisies , prestatieafspraken en beleidsevaluaties.

Koen:

"Ik ga graag voor én met mijn opdrachtgever aan de slag!”

Mijn expertises

Mijn projecten

Regionale Woonvisie Rotterdam
Woonakkoord Gooi en Vechtstreek
Interim beleidsadviseur Wonen
Rekenkameronderzoek Brummen
Prestatieafspraken

Regionale Woonvisie Rotterdam

Als projectsecretaris en als penvoerder werkte ik mee aan het tot stand komen van de regionale woonvisie Rotterdam.

Lees meer

Woonakkoord Gooi en Vechtstreek

Gemeente, provincie en woningcorporatie hebben hier samengewerkt aan het tot stand komen van een ambitieus woonakkoord. Dit was een uniek en boeiend process waar ik met veel plezier aan heb meegewerkt.

Lees meer

Detachering als interim beleidsadviseur Wonen te Heerenveen

Als adviseur Wonen a.i. bij de gemeente Heerenveen ben ik vanuit de gemeente verantwoordelijk voor de totstandkoming van prestatieafspraken, de Woonvisie en de  regionale woningbouwafspraken.

Lees meer

Rekenkameronderzoek Brummen

Voor de Rekenkamercommissie van Brummen-Voorst onderzocht ik de doelmatigheid en doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Brummen.

Lees meer

Prestatieafspraken

In het kader van mijn begeleiding bij prestatieafspraken heb ik samen met mijn collega Joeri Zandvliet diverse artikelen geschreven:

-  "Prestatieafspraken en corona

-  "Verder vooruitkijken bij prestatieafspraken, juist nu!

-  "Voorbeelden van goede prestatieafspraken".

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Koen Laarman
T: 06 - 15 83 73 97
E:k.laarman@atrive.nl
LinkedIn
Koen Laarman