Koen Laarman

06 - 15 83 73 97

Leer mij beter kennen

De woningmarkt maakt een ontzettend spannende en dynamische periode door, waarbij traditionele rollen veranderen en constant nieuwe allianties worden gesmeed. De woon- en samenwerkingsafspraken van nu kunnen morgen alweer verouderd zijn. Ik denk graag op verschillende schaalniveaus mee hoe mijn opdrachtgever de woon – en leefomgevingskwaliteit toekomstbestendig maakt.  

Bij het komen tot een toekomstbestendige woningmarkt is het essentieel om ook oog te hebben voor de rol en wens van de woonconsument. Een achtergrond in Sociale Geografie en werkervaring bij de Rijksoverheid  helpen mij om beleidsgericht onderzoek te doen op het gebied van leven en wonen in een dynamische samenleving.    

Binnen Atrivé profileer ik mij als een breed inzetbare onderzoeker en adviseur, die met veel interesse en enthousiasme bijdraagt aan allerlei woonvraagstukken. Ik ben leergierig, resultaatgericht en krijg energie van het samenbrengen van verschillende belangen en visies om te komen tot een passende oplossing. Ik hou mij voornamelijk bezig met woningmarktonderzoeken en woonvisies bij gemeenten.

Koen:

"Ik ga graag voor én met mijn opdrachtgever aan de slag!”

Mijn expertises

Mijn projecten

Financieel wijkvernieuwskader
Gemeente Zuidplas: Routekaart voor de woningbouw
Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland
Hoorn: strategie langer en weer zelfstandig thuis
CO2-monitor: vervolgproject, interesse en doorontwikkeling
Werken maar niet wonen in de Kop van Noord-Holland

Financieel wijkvernieuwskader in Groningen

Het Bestuurlijk Overleg van de stad Groningen had behoefte aan een toekomstbestendig kader, op basis waarvan de kosten van wijkvernieuwing kunnen worden verdeeld. Atrivé heeft dit samen met Berry Prins, geassocieerd adviseur van Atrivé en Thijs Paré (van Paré organisatieadvies en Interim management) opgepakt. Het resultaat is een kader dat een generieke grondslag geeft voor verdeling van de kosten van wijkvernieuwing. Daar waar een generieke grondslag niet mogelijk is, geeft het bekostigingskader richtlijnen voor maatwerk. 

Lees meer

Gemeente Zuidplas: Routekaart voor de woningbouw

De gemeente Zuidplas beschikt over veel bestaand onderzoek maar met verschillende uitkomsten. Dat gaf onvoldoende richting voor de bouwopgave. Atrivé is gevraagd hierover een gezaghebbende notitie te schrijven: een duiding van de belangrijkste ontwikkelingen en inzicht per dorp in wat er nodig is.

 

Lees meer

Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland

Voor de concrete invulling van de regionale woonvisie in West-Friesland, voert Atrivé onderzoek uit naar de kwalitatieve planopgave.

 

Lees meer

Hoorn: strategie langer en weer zelfstandig thuis

Wonen in een veranderd woonzorglandschap: de woonbehoefte van senioren en zorgbehoevenden in Hoorn.

 

 

Lees meer

CO2-monitor: vervolgproject, interesse en doorontwikkeling

Tot op heden wordt in de sociale huursector nog veelvuldig op Energielabels en Energie-Indexen (EI) gestuurd als het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad. Doelstellingen op de korte termijn vragen ook om een dergelijke benadering. Bovendien zijn de subsidies hier ook op ingericht. De lange termijn doelen richten zich echter op het terugdringen van de CO₂-uitstoot tot CO₂-neutraal. Ook doelen zoals ‘gasloos’ (met de bedoeling zonder fossiele energie te verwarmen) zijn niet goed te meten aan de hand van Energielabels en EI’s.

Lees meer

Werken maar niet wonen in de Kop van Noord-Holland

Vanuit het regionale ruimtelijk-economisch programma ‘De Kop Werkt’ leeft de wens, om op regionaal niveau inzicht in te krijgen, hoe de Kop van Noord-Holland zich kan verbeteren als aantrekkelijk woongebied. Atrivé doet onderzoek naar mensen die wel werken, maar niet wonen in de Kop van Noord-Holland.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Koen Laarman
T: 06 - 15 83 73 97
E:k.laarman@atrive.nl
LinkedIn
Koen Laarman