Kim Oude Luttikhuis

06 - 25 05 18 43

Leer mij beter kennen

Vanuit de belevingswereld van inwoners en met samenwerkende partners tot visie, implementeerbare oplossingen en gedragen programma’s komen, dat is mijn expertise. Zo maak je van de inwoner de verbindende factor.

Dat doe je wat mij betreft vanuit een gezamenlijk beeld van de opgaven; en door het complexe klein te maken, door te experimenteren. Ik kies methoden die de brug slaan tussen organisaties en de belevingswereld van inwoners, hun vragen, behoeften en ervaringen.

Mijn komst zorgt voor lucht; niet méér druk. Dit betekent overigens niet dat het makkelijk is, of vrijblijvend. Het werkt omdat je met mij juist heel gericht samen op expeditie gaat. Een inwoner die zich gezien en gehoord voelt is het gevolg.

Het sociaal domein loopt als rode draad door mijn carrière: als beleidsadviseur en programmamanager bij gemeenten. Inhoudelijk kan je me aanspreken op de transformatie in het sociaal domein, en op de gevolgen die dat heeft voor de manier waarop organisaties onderling en organisaties en inwoners (samen)werken. Daarbij heb ik grote passie voor vraagstukken rondom ouder worden en wonen. Wonen gaat daarbij over veel meer dan alleen het huis. Het gaat over de mogelijkheid tot ontmoeten, erbij horen en zelf keuzes kunnen blijven maken.

 

 

 

Kim:

"Samenwerken? Denk vanuit de inwoner als verbindende factor."

Mijn expertises

Mijn projecten

Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma wonen en zorg
Integratie toegangstaken sociaal teams
Strategie langer en weer zelfstandig thuis
Asbestsanering en dakrenovatie
Woningbouw en vitaliteit in Egmond-Binnen

Ermelo: beleidsvisie en uitvoeringsprogramma wonen en zorg

De gemeente Ermelo heeft Atrivé gevraagd om een Beleidsvisie en Uitvoeringsagenda Wonen met Zorg op te stellen en de procesbegeleiding te verzorgen. Het maken van een visie doet de gemeente samen met haar partners. Naast de visie stellen wij een uitvoeringsagenda op voor de periode 2018-2021.

Lees meer

Gemeenten Beverwijk en Heemskerk: integratie toegangstaken sociaal teams

De kwaliteit van een sociaal team is belangrijk. De professionals in deze teams fungeren als eerste aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag. Het team is voor veel gemeenten een motor voor de transformatie.

Lees meer

Hoorn: strategie langer en weer zelfstandig thuis

Wonen in een veranderend woonzorglandschap: de woonbehoefte van senioren en zorgbehoevenden In Hoorn.

 

Lees meer

Asbestsanering en dakrenovatie particuliere woningeigenaren, Tjalk Lelystad

De asbestsanering en dakrenovatie in de Tjalk brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Het roept veel emoties op. Daar goed op inspelen is een belangrijke sleutel tot succes.

Lees meer

Gemeente Bergen NH: woningbouw en vitaliteit in Egmond-Binnen

In overleg met de inwoners heeft de gemeente Bergen aan Atrivé gevraagd een onderzoek uit te voeren naar woningbouw en leefbaarheid in Egmond-Binnen. Atrivé heeft samen met gemeente en inwoners een uitgekiend en uitnodigend proces gecreëerd, waarin aan deelnemers ruimte werd gegeven om hun denkvermogen in te zetten, hun waarnemingen en dilemma’s te delen, en samen te werken aan mogelijke oplossingen.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag met jou wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis