Juliette Oosterwegel

06 - 30 28 65 00

Leer mij beter kennen

Het creëren van nieuwe samenstellingen, plannen en inrichtingen, ten behoeve van maatschappelijke opgaven, is waar ik enthousiast van word. Bijdragen aan volkshuisvestelijke vraagstukken die recht doen aan een toekomstbestendige samenleving. Want een goed (t)huis is belangrijk voor iedereen.

Om dit voor iedereen mogelijk te maken, dragen we bij Atrivé ons steentje bij door de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk te maken. Ik doe dit voornamelijk door te adviseren over een optimale organisatie-inrichting van corporaties, strategische paden uit te zetten voor de toekomst en corporaties te versterken door samen verder te gaan als één.

Wat ik belangrijk vind in al mijn adviesopdrachten is het, samen met de klant, komen tot weloverwogen keuzes. Keuzes die realistisch en uitvoerbaar zijn, waar zowel intern als extern draagvlak voor is én keuzes die het verschil kunnen maken.

Door mijn opleiding Bedrijfskunde en Master Strategie heb ik de handvatten om samen met mijn opdrachtgever na te denken over de manier waarop de organisatie kan inspelen op de veranderende buitenwereld en uitdagingen om kan zetten in kansen. Daarnaast kijken we ook naar de interne organisatie, hoe kunnen we processen en ambities daar op afstemmen?

Door mijn ervaring vanuit de verschillende strategietrajecten, organisatie-inrichtingsvraagstukken en fusietrajecten heb ik de nodige kennis van de corporatiesector opgedaan. Die ervaring leert mij dat naast het fantastische werk dat deze sector elke dag levert, er altijd ruimte is voor ontwikkeling.

Als adviseur organisatie en strategie werk ik gedreven en doelmatig waarbij ik energie krijg van een dynamische werkomgeving waarin meerdere partijen betrokken zijn. Collega’s omschrijven mij als een enthousiast en betrokken mens met adaptief vermogen. Deze eigenschappen breng ik mee wanneer ik met én voor mijn opdrachtgever aan de slag ga.

Juliette:

"Ik wil in verbinding met de klant tot een goed resultaat komen."

Mijn expertises

Mijn projecten

Ondernemingsplan Woningstichting Leusden
Ondernemingsplan Maasdriel
Fusiebegeleiding

Ondernemingsplan Woningstichting Leusden

Gaandeweg het proces bleken drie elementen heel belangrijk om in het ondernemingsplan tot uiting te brengen:

  • de missie om woningen betaalbaar te houden voor de doelgroep
  • medewerkersbetrokkenheid; de organisatie is immers de motor
  • regionale verbinding maar lokale verankering.
Lees meer

Ondernemingsplan Maasdriel

Atrivé heeft Woningstichting Maasdriel begeleid bij het opstellen van een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2018-2022. Belangrijk was een intensieve betrokkenheid van zowel medewerkers als belangenhouders.

 

Lees meer

Fusiebegeleiding

Momenteel ben ik hoofdzakelijk bezig met fusiebegeleiding bij diverse corporaties. Vanaf start tot aan de feitelijke fusie doe ik veel coördinatie- en afstemmingswerk met bestuur, OR, RvC, huurdersorganisaties, gemeenten en overige stakeholders. Geen enkele fusie is hetzelfde. Telkens is het zaak goed zicht te krijgen op de specifieke omstandigheden en verhoudingen. We gaan steeds voor maatwerk; dat geeft mij elke keer weer nieuwe energie.

Lees bijvoorbeeld over de fusie tussen Standvast en de Gemeenschap

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Juliette Oosterwegel
T: 06 - 30 28 65 00
E:j.oosterwegel@atrive.nl
LinkedIn
Juliette Oosterwegel