Joost Wegstapel

06 - 25 05 17 45

Leer mij beter kennen

Het werk van beleidsmakers in de volkshuisvesting vertoont overeenkomsten met het werk van artsen. Het zijn in principe allemaal ‘betermakers’.

Beleidsmakers zetten zich bijvoorbeeld in voor het verbeteren van wijken en voor een betere match tussen de woningbehoefte van huishoudens en het woningaanbod. Maar om beter te kunnen maken, is een goede diagnose van essentieel belang. Wat is er aan de hand? Wat is er bijvoorbeeld mis met een bepaalde wijk? Het gebruik van onderzoek helpt beleidsmakers daarbij.

De wereld bekijken en begrijpen is mijn drijfveer als onderzoeker. In mijn optiek combineert een goede diagnose meerdere bronnen en onderzoeksmethoden om tot een zo’n betrouwbaar mogelijk beeld van de werkelijkheid te komen. Voor een huisarts is alleen koorts opmeten onvoldoende om vast te stellen wat er met een patiënt aan de hand is, ook al is de lichaamstemperatuur van de patiënt tot drie cijfers achter de komma bekend.

Joost:

"Joost mag het weten!"

Mijn expertises

Mijn projecten

Werken maar niet wonen in de kop van Noord-Holland
Woningbouw en vitaliteit in Egmond-Binnen
Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland
Woningmarktmonitor voor gemeente Overbetuwe
Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Werken maar niet wonen in de kop van Noord-Holland

De gemeente Hollands Kroon wil investeren in werkgelegenheid, economie en mobiliteit. De gemeente wil zowel een aantrekkelijke woon- als werkgemeente worden. Een deel van de huidige werknemers woont echter (nog) niet in de gemeente.

Lees meer

Woningbouw en vitaliteit in Egmond-Binnen

De gemeente Bergen werkt samen met partners als Kennemer Wonen, projectontwikkelaars, zorgorganisaties en de inwoners van Egmond-Binnen aan een vitaal en toekomstbestendig Egmond-Binnen.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland

Voor de concrete invulling van de regionale woonvisie in West-Friesland, voert Atrivé onderzoek uit naar de kwalitatieve planopgave. Naast het analyseren van de huidige situatie op de woningmarkt met behulp van bestaande data, zijn ook de woonwensen van de bewoners van West-Friesland regionaal en per gemeente in kaart gebracht door middel van een representatieve bewonersenquête.

Lees meer

Woningmarktmonitor voor gemeente Overbetuwe

Met de woningmarktmonitor heeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de woonbehoefte.

Lees meer

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Door de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015, ontstonden er veel veranderingen voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Met de Staat van de volkshuisvesting brengt het ministerie van BZK in 2016 de ontwikkeling in de corporatiesector in beeld. Een van de bouwstenen hiervoor is de eerste Monitor Prioriteiten Volkshuisvesting, die door Atrivé is opgesteld.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel