Harm Leijssen

06 - 25 05 18 48

Leer mij beter kennen

Rode draad in mijn werkwijze bij samenwerking is het netwerken en verbinden. Het omgaan met verschillende mensen en culturen, daar de gezamenlijke belangen uit halen en deze omzetten naar concrete resultaten. Ik verdiep me daarbij in de inhoud én de mens. Als betrokken medewerkers ondervinden dat zij als mens gewaardeerd worden en zinvol werk verrichten in een (nieuwe-) organisatie die soepel en krachtig functioneert, dan willen zij verantwoordelijkheid dragen en met bevlogenheid resultaten boeken.

De kracht van mijn aanpak is de combinatie van een helder proces en de nodige deskundigheid. Daarbij hecht ik veel waarde aan een goede communicatie. Op deze wijze wordt vaak de basis gelegd voor langdurige samenwerking en blijvend resultaat. Dát is een uitdaging en daar beleef ik veel plezier aan.

Je kunt mij bellen voor:

  • Grensverleggende samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten. Niet alleen als procesmanager maar ook als interim-manager
  • Interim-management gemeenten en woningcorporaties
  • Woningbouwmarketing en woningbouwstimulering
  • Gebiedsontwikkeling en maatschappelijk vastgoed
  • Fusies, overnames en samenwerking woningcorporaties en welzijnsorganisaties
  • Ondernemingsstrategie, prestatieafspraken, Wijk- en woonvisies

Harm:

"Door samenwerken met anderen leer je het meest over jezelf."

Mijn expertises

Mijn projecten

Betaalbare woningen voor jongeren in Bronckhorst
Project Meierijstad
Begeleiding huurdersorganisatie SHOW

Van visie naar realisatie: betaalbare woningen voor jongeren in Bronckhorst

Jongeren vinden dat er binnen Bronckhorst weinig betaalbare woningen zijn die passen bij hun wensen. Daarnaast wil de gemeente de jongeren graag behouden. Het stokje werd bij henzelf neer gelegd.

Lees meer

Project Meierijstad

Gezamenlijke woningbouwprogrammering op basis van concrete behoefte.

 

 

Lees meer

Begeleiding huurdersorganisatie SHOW bij het maken van prestatieafspraken

Atrivé verzorgde een algemene maatwerktraining en ondersteuning bij inbreng prestatieafspraken.

 

 

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg jevraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Harm Leijssen
T: 06 - 25 05 18 48
E:h.leijssen@atrive.nl
LinkedIn
Harm Leijssen