Hanna Jonker

06 - 25 05 17 77

Leer mij beter kennen

Om duurzaamheid kunnen we niet meer heen. De eerste gevolgen van klimaatverandering zijn voelbaar in Nederland, dus het is tijd voor actie. Een van de belangrijkste middelen om klimaatverandering tegen te gaan, is het verminderen en verduurzamen van het energiegebruik. Ook in de woningsector is nog veel verbetering mogelijk. Gedragsverandering, overgang op duurzame energie en technologische ontwikkelingen kunnen hieraan bijdragen. Vol enthousiasme gebruik ik mijn opgedane kennis om met deze vraagstukken aan de slag te gaan.

Tijdens mijn studie Global Sustainability Science aan de Universiteit Utrecht heb ik brede kennis opgedaan over de vele aspecten van duurzaamheid. Binnen de richting Energy & Resources heb ik mij verdiept in de verschillende vormen van groene energie en het doorrekenen van de effecten van energiebesparing, CO2(eq.)-uitstoot en de economische aspecten van de energie transitie. Met grote data bestanden aan de slag gaan om daarin patronen en verbanden te ontdekken die tot concrete oplossingen leiden, is voor mij een uitdaging die ik graag aan ga. Ik heb ervaring opgedaan met data analyse bij verschillende projecten, zoals tijdens mijn scriptie, waar ik een analyse heb gedaan van de potentie van seizoensopslag van elektriciteit door middel van waterstof in de gebouwde omgeving.

Bij mij kun je terecht voor vraagstukken over verduurzaming en onderzoek.

Hanna:

"Elke stap richting een duurzame toekomst telt."

Mijn expertises

Mijn projecten

Herlabelingstraject
CO2-monitoring

Herlabelingstraject Woonstad Rotterdam

Omdat Woonstad Rotterdam haar energielabels dit jaar wil actualiseren ben ik werkzaam bij de voorcontrole van de energitische data van de complexen. Een groot project waarbij van circa 11 duizend woningen het energielabel wordt gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.

De CO2-monitor voor de AFWC

In kaart brengen van de CO2 uitstoot van de Amsterdamse corporaties op basis van het warmtegebruik. Ik analyseer de data van het energiegebruik zodat de monitor met de juiste gegevens gevuld wordt.

Lees meer:

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik overleg graag met je wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanna Jonker
T: 06 - 25 05 17 77
E:h.jonker@atrive.nl
LinkedIn
Hanna Jonker