Eric Spithoven

06 - 20 42 20 86

Leer mij beter kennen

Het bijzondere aan woningcorporaties is dat hun vermogen een maatschappelijke bestemming heeft. Het is hun doel om goede en betaalbare huisvesting in prettige buurten en wijken te realiseren. Daarmee is het vastgoed naast een beleggingsgoed ook het middel waarmee maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd. En die dubbele functie vind ik reuze interessant.

Bij ruimtelijke vraagstukken zoek ik als stadsgeograaf dan ook altijd de verbinding tussen fysiek en sociaal. Die verbinding tussen de stenen en de mensen is de essentie van de werkzaamheden van corporaties en mijn drijfveer om in deze mooie sector werkzaam te zijn.

Bewonersparticipatie, het opstellen van wijk- en portefeuilleplannen, leefbaarheid en duurzaamheidsvraagstukken zijn onderwerpen waar ik enthousiast van word. Met name duurzaamheid is actueler dan ooit. Een toekomstbestendig portefeuillebeheer en duurzaamheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen omdat wet- en regelgeving ons dat oplegt of omdat klimaatverandering vraagt om omschakeling naar duurzame bronnen, maar vooral vanuit het oogpunt van de bewoners. Want de verduurzaming van het vastgoed moet hand in hand gaan met comfortabel en betaalbaar wonen.

Ik ben me ervan bewust dat corporaties verschillende uitgangsposities, doelen en strategieën hebben. Net zoals telkens de omgeving verschillend is, er andere mensen werken en er andere mensen in andere huizen wonen. Elk vraagstuk begint daarom met een goede analyse. Met het ophalen van de vraag achter de vraag, waarbij het volkshuisvestelijke belang bovenaan moet staan: wat hebben de huurders eraan? Nu en in de toekomst.

Twijfel niet om voor deze en andere vragen op het snijvlak van sociaal en fysiek contact met mij op te nemen!

Eric:

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder."

Mijn expertises

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Eric Spithoven
T: 06 - 20 42 20 86
E:e.spithoven@atrive.nl
LinkedIn