Dave Havermans

06 - 25 05 18 42

Leer mij beter kennen

Het domein van wonen is sterk in beweging. Dit stelt woningcorporaties, gemeenten en andere partijen die in dit veld opereren voor vele uitdagingen. Als adviseur ben ik gedreven om samen met mijn opdrachtgever deze uitdagingen aan te gaan!

Mijn fascinatie voor het wonen als een fundamentele behoefte van de mens was voor mij aanleiding om de studie bouwkunde met als specialisatie vastgoed en stedelijke ontwikkeling te volgen en om daarna in dit veld als adviseur en onderzoeker werkzaam te zijn.

Vanuit mijn achtergrond en kennis op het gebied van wonen en onderzoeksmethoden en -technieken probeer ik de verbinding te leggen tussen mensen en stenen. Als zodanig probeer ik een basis te creëren voor toekomstbestendige flexibele vastgoedportefeuilles. Hierbij vind ik het belangrijk om oog te hebben voor zowel bedrijfseconomische als maatschappelijke aspecten.

Vragen die mij bezighouden zijn onder andere: Hoe beleven mensen hun woning en woonomgeving? Welke woonbehoeften zijn er? en Hoe kan vastgoed deze behoeften zo goed mogelijk faciliteren?

Je kunt mij altijd bellen voor vragen met betrekking tot vastgoedstrategie en -management, woningmarktonderzoek en nadere uitwerking in beleid.

 

 

Dave:

"Samen betekenis geven aan de wondere wereld van wonen!"

Mijn expertises

Mijn projecten

Gebiedsstrategie Nieuwdorp
Opstellen regionale portefeuilleplannen
Portefeuillestrategie Groen Wonen Vlist
Portefeuillebeheerder gemeente Koggenland

Zaam Wonen - ontwikkeling gebiedsstrategie Nieuwdorp, gemeente Stein

Zaam Wonen verhuurt bijna 300 woningen in de Steinse wijk Nieuwdorp. Hoewel veel bewoners er prettig wonen, staat de wijk voor een uitdaging. Mede ingegeven door de demografische ontwikkelingen, de noodzaak om te verduurzamen en de blijvende vraag naar goede en betaalbare woningen staat Zaam Wonen voor een investeringsopgave om haar woningvoorraad in de wijk Nieuwdorp in de komende jaren toekomstbestendig te maken. Atrivé helpt Zaam Wonen hierbij.

Lees meer

De Alliantie - Ondersteuning opstellen regionale portefeuilleplannen

Om richting te kunnen geven aan gebieds- en complexplannen en het handelingskader van de gebiedsontwikkelaars, -coördinatoren en assetmanagers, heeft de Alliantie voor de regionale portefeuilleplannen in de regio’s waar zij actief is een concrete wensportefeuille en veranderopgave geformuleerd. Atrivé heeft de Alliantie bij dit proces ondersteund door het inbrengen van kennis en expertise, het maken van analyses en het uiteindelijk opstellen en vormgeven van de regionale portefeuilleplannen.

Portefeuillestrategie Groen Wonen Vlist

Atrivé heeft Groen Wonen Vlist ondersteund bij het formuleren van haar nieuwe portefeuillestrategie. In meerdere werksessies is ingegaan op de externe veranderingen en opgaven, de ontwikkeling van de klantgroepen in het werkgebied van GWV en wat dit betekent voor de (toekomstige) vastgoedportefeuille en de bijbehorende opgave. Uiteindelijk is dit vertaald in strategische keuzes op portefeuilleniveau en de uiteindelijke wensportefeuille en veranderopgave. Het geheel is financieel getoetst.

Portefeuillebeheerder (ad interim), gemeente Koggenland

Recent zijn binnen de gemeente Koggenland het gemeentelijk woningbedrijf en het gemeentelijke vastgoed samengevoegd in een cluster vastgoed ondergebracht bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Als portefeuillebeheerder verantwoordelijk voor de verdere integratie van het vastgoedcluster, het borgen van de integraliteit van de werkzaamheden en het verzorgen van de dagelijkse aansturing van het cluster.

 

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Dave Havermans
T: 06 - 25 05 18 42
E:d.havermans@atrive.nl
LinkedIn
Dave Havermans