Ben Wouters

Leer mij beter kennen

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als directeur en bestuurder in de corporatiesector in de laatste periode bij een landelijk werkzame toegelaten instelling met een werkgebied in meer dan 150 gemeenten. In die periode ben ik verantwoordelijk geweest voor de strategie en beleidsontwikkeling, externe relaties, vastgoedportefeuille, communicatie en reputatiemanagement. Vanaf 1 januari 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur/interimmanager. De laatste twee jaar heb ik mijn kennis en expertise ingezet in de corporatie –en zorgsector voor strategische, veranderkundige vraagstukken dan wel als tijdelijk bestuurder om de transitie naar een nieuw bestuur te begeleiden. Recentelijk heb ik o.a. corporaties mogen ondersteunen die antwoord moeten geven op de toekomstige positie en de continuïteit van de corporatie in de toekomst. 

Ik ben goed thuis in de (actuele) vraagstukken van de volkshuisvesting, de zorg en de sector en de variaties op het thema maatschappelijk ondernemen, stakeholdermanagement, investeringscapaciteit, samenwerking en bewoners)participatie. Heb kennis en ervaring met (het opzetten en implementeren van) de governance (besturing, toezichtvisie etc.) en aanpassing van een organisatie werkzaam voor klanten, met een professionele taakstelling en maatschappelijke verantwoordelijkheid en de toenemende eisen op dit vlak.

Mijn aanpak is gericht op het vermogen van mensen om zelf te veranderen en vanuit die bewustwording ondersteuning en coaching te bieden. Ik heb snel inzicht en overzicht om de belangrijkste verbeterpunten te kunnen bespreken in een creatieve en uitdagende setting. Ik denk en werk praktisch vanuit de opvatting dat ambities in gedrag, beleid, bedrijfsvoering en proces ook een vertaling moeten krijgen in het werk van alle dag.

Behoefte aan een interim oplossing voor uw vacature?

Neem contact op met Atrivé.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Atrivé
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn