Anouk Oude Vrielink

06 - 23 37 33 91

Leer mij beter kennen

Kwaliteit, deskundigheid, vakmanschap en inhoud vind ik belangrijk in mijn werk. Een uitdaging die door anderen als lastig wordt ervaren, de zogenaamde hoofdpijndossiers of klussen die vragen om een grondig vooronderzoek, daar zet ik graag mijn tanden in.

Ik ben een ervaren strategische HRM’er met ruime kennis van arbeidsvoorwaarden, organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en reorganisaties. Ik schakel makkelijk van strategisch naar operationeel en ben in staat snel problemen te doorzien en met (praktische) oplossingen te komen. Daarnaast heb ik ervaring met het geven van trainingen en het verzorgen van onderwijs. De woningcorporatiesector voelt voor mij als thuis, na jarenlange ervaring te hebben opgedaan bij Stichting Portaal en haar rechtsvoorgangers.

Als adviseur HR help ik organisaties verder met dossiers waar ze zelf niet uitkomen. Het ontrafelen van een vraagstuk en met (praktische) oplossingen komen, daar zit mijn kracht. Het liefst doe ik dit met de mensen uit de organisatie samen, met de gedachte dat als ik weg ben de organisatie er zelf mee verder kan. En niet onbelangrijk om samen het succes te kunnen vieren.

Ik ben een doorzetter, laat niet snel los en ga niet voor de quickwins. Mijn adviezen zijn gedegen en goed doordacht. Klussen waarin ik ervaring heb zijn: integriteitsonderzoeken, strategische personeelsplanning, fusies (juridisch en organisatorisch) en reorganisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herinrichten van een HR-afdeling van praktisch naar strategisch partner, het opstellen van (HR-)processen en -beleid, workflows of de ontwikkeling van een nieuwe HR-cyclus. Daarnaast kun je mij inzetten voor heel praktische HR-vraagstukken, zoals functiewaardering, het begeleiden in een complex verzuimdossier of de implementatie van een HR-systeem.

Anouk:

"Het ontrafelen van een vraagstuk en met (praktische) oplossingen komen, daar zit mijn kracht."

Mijn expertises

Mijn projecten, blogs en workshops

Onderzoek naar balans in hard en soft controls
workshop Integriteit voor RvC en directieteam
Strategische personeelsplanning
HR-cyclus nieuwe stijl
Insights Discovery
Opstellen functiehandboek

Onderzoek naar balans in hard en soft controls

In de praktijk blijkt soms dat je als bestuurder van een woningcorporatie onvoldoende zicht en/of grip hebt op het daadwerkelijke functioneren van de eigen organisatie.  Een corporatiebestuurder die dit overkwam, vroeg Atrivé een onafhankelijke cultuuronderzoek uit te voeren en mee te denken over de bouwstenen voor een verbeterplan.

 

Lees meer

Incompany workshop Integriteit voor RvC en directieteam

Om integer handelen te waarborgen, is meer nodig dan het vastleggen van codes en protocollen. Vaak wordt in organisaties niet of nauwelijks gesproken over integriteitsdilemma’s en worden integriteitskwesties pas zichtbaar als het uit de hand is gelopen. Door vaker met elkaar in gesprek te gaan, vergroot je integriteitssensitiviteit en vergoot je ook de kans dat je elkaar tijdig aanspreekt op gedrag dat afwijkt van de norm.

Lees meer

Strategische personeelsplanning

Hoe kun je het personeelsbeleid inzetten om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen?

 

Lees meer

HR-cyclus nieuwe stijl

... een continu proces

 

Lees meer

Insights Discovery

Door inzicht in jezelf en je collega's ontstaat een betere samenwerking

Lees meer

Opstellen functiehandboek

Externe ontwikkelingen en organisatieveranderingen kunnen leiden tot het actualiseren danwel opstellen van een functiehandboek. Ik heb dit bij diverse organisaties gedaan. Voor meer informatie en een overzicht van de corporaties waarvoor Atrivé dit succesvol heeft uitgevoerd, klik op onderstaande button.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Anouk Oude Vrielink
T: 06 - 233 733 91
E:a.oudevrielink@atrive.nl
LinkedIn
Anouk Oude Vrielink