ATRIVÉ

Atrivé is een adviesbureau met een breed spectrum aan expertises op het gebied van wonen en samenleven

Ons DNA

Atrivé wordt decennia lang al gezien als een gedegen adviesbureau op het terrein van sociale huisvesting en wonen. Inmiddels bestrijken we een breder terrein aan onderwerpen die te maken hebben met de leef- en werkomgeving van mensen. Atrivé staat voor:

  • Een stabiele basis van kennis en ervaring. Door onderlinge uitwisseling worden nieuwe ontwikkelingen snel eigen gemaakt bij alle adviseurs.
  • We wisselen uit en verrijken onze kennis samen met onze opdrachtgevers.
  • Atrivé-ers zijn ook bekend vanwege hun talent voor het creëren van verbindingen en allianties. De kracht van onze netwerken levert meerwaarde in de opdrachten die we uitvoeren.
  • Atrivé adviseurs zijn in staat om op strategisch niveau te adviseren en de koppeling te maken met de dagelijkse praktijk en werkvloer.
  • We willen ook graag bijdragen aan maatschappelijke waarden; we hebben een sociaal hart en dat willen we uitdragen en we willen van betekenis zijn voor onze opdrachtgever. We willen een betrouwbare partner zijn.
  • Gezien onze natuurlijke interesse in de mens en zijn (werk-)omgeving, is het niet verwonderlijk dat we vaak een hechte band met onze klanten opbouwen. De klant-adviseur relatie is er een van vertrouwen en respect. Daardoor zijn we bij menige klant "trusted advisor". Een goed advies start met het goed begrijpen en doorvoelen van de vraag. Onze adviseurs hebben het vermogen om onze klanten juist dit facet te kunnen bieden. Na het begrijpen en omschrijven van een juiste vraag, weten de adviseurs in nauwe samenwerking met de klant het proces écht een stap verder te brengen. Juist door een goede relatie met de klant, komen oplossingen tot stand die ook werken.

Atrivé is ook onderzoeksbureau. De adviseurs en onderzoekers hebben naam vanwege de kwaliteit van door hen uitgevoerde opdrachten. We kijken verder dan de cijfers en gaan ook echt in gesprek met bewoners/huurders en lokale partijen om van hen te horen wat er leeft. Dan krijgen cijfers meer waarde en een advies meer inhoud.

Meer weten over wie er bij Atrivé werken? Klik dat hier om kennis te maken met

onze medewerkers.

 

Onze samenwerkingspartners van dit moment

voor innovatie en verdere verdieping van belangrijke thema's

Door de lange geschiedenis van Atrivé, maar ook door het intensieve arbeidsverleden van onze  individuele adviseurs, hebben we een groot en veelzijdig netwerk. Hieronder geven we een indruk van de samenwerkingspartners van dit moment.

Universiteiten en Hogescholen

Wij werken onder andere samen met de Universiteit van Amsterdam (ASRE), de universiteiten van Tilburg en Wageningen en de Fontys Hogescholen te Eindhoven.

Woonbond

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

EMCEO

Wij zijn mede-oprichter van EMCEO, kenniscorporatie voor maatschappelijk ondernemen. Aan het EMCEO zijn adviseurs en ontwikkelaars verbonden die zich bezighouden met maatschappelijk coöperatieve ondernemingen, zoals wooncoöperaties. Zij doen dit voor en met hun opdrachtgevers/initiatiefnemers en adviseren hen hierover. 

Generatiethuis

Senioren wonen langer thuis. Je kunt daar als gemeente of corporatie bij helpen en wij ondersteunen daar graag bij, samen met onze samenwerkingspartner GeneratieThuis. Via Mijn Huis op Maat werken wij aan bewust­wording: de bewoner gaat begrijpen dat hij/zij zelf moet beslissen en handelen om langer comfortabel en veilig zelfstandig te kunnen blijven wonen. We zetten daarbij allerlei aantrekkelijke instrumenten en activiteiten in, zoals TOOS, het thuistechnologiecafé, manifestaties, presentaties of advisering rondom de blijverslening. 

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
| Atrivé |
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn