Zelfevaluatie RvC Rhiant

Naast governance onderwerpen ook aandacht voor individueel functioneren binnen het collectief.

foto op projectpagina

Jaarlijks voert Atrivé meerdere zelfevaluaties uit voor Raden van Commissarissen. Zo zijn RvC’s verplicht om eens in de twee jaar een zelfevaluatie uit te voeren onder externe begeleiding.

In de zelfevaluatie van Rhiant zijn we naast alle governance onderwerpen vooral met elkaar het gesprek aangegaan over het individueel functioneren binnen het collectief. We hebben hiervoor de teamrollen van Belbin als kapstok gebruikt. Een waardevolle manier om de beeldvorming over je eigen rol binnen de RvC te confronteren met de wijze waarop je collega-commissarissen tegen je functioneren aankijken. Het resultaat: een verdiepingsslag over hoe je elkaar zowel op individueel niveau als in het collectief functioneren kunt versterken.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer je graag

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem