Woonvisie voor Uden

Doelen: toegang tot de woningmarkt, verduurzaming en inclusiviteit.

foto op projectpagina

Atrivé-adviseurs Janine Boers en Koen Laarman hebben met veel plezier mogen werken aan de woonvisie voor de gemeente Uden. Ze kijken beiden met trotst terug op dit proces. Janine: “Ik hoop dat de stevige vraagstukken partijen blijven inspireren om tot betere oplossingen te komen en echt aan de kwaliteit van de kernen en wijken te werken. Dit is het moment om te denken én te doen. En voor de gemeente om serieus werk te maken van haar aanjaagfunctie. Waarbij wat mij betreft het geluid van woningzoekenden en initiatiefrijke inwoners krachtiger gehoord gaat worden!”.

Het DNA en de positie van de gemeente Uden: een dorp met stadse fratsen

De gemeente Uden biedt in de kernen Uden, Volkel en Odiliapeel en haar buitengebied een thuis aan ruim 18.200 huishoudens. Een verscheidenheid en veelvoud aan werkgevers en stedelijke voorzieningen nodigen jongeren niet alleen uit om naar Uden (terug) te verhuizen, maar ook om daar een gezin te stichten. Met het doortrekken van de A50 is de bereikbaarheid flink verbeterd en ligt Uden middenin de driehoek Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen. Het DNA van de gemeente Uden: fijn wonen in een dorpse omgeving met het genot van stadse voorzieningen. Met recht een dorp met stadse fratsen.

Verhalen delen en oplossingen vinden voor de meervoudige puzzel

“Wie verder wil komen dan mooie woorden en geduldig papier weet dat het essentieel is om eigenaarschap te creëren en allianties te smeden”, aldus Janine. Vanuit dit perspectief is de woonvisie in samenspraak met woonpartners, zorginstellingen, raadsleden, marktpartijen en initiatiefnemers vanuit de leefgemeenschappen ontwikkeld. Alle partijen hebben één of meerdere puzzelstukjes. En de puzzel heeft drie opgaven in zich:

1.   Het functioneren van de woningmarkt: voor mensen met een inkomen tot modaal (met name voor starters) is in Uden amper nog goede en betaalbare woonruimte te vinden.
2.   De verduurzaming van de woningvoorraad: dat lukt alleen met betrokkenheid van de lokale bevolking en reikt verder dan CO2-reductie of aansluiting op het warmtenet.
3.   Het vormgeven van de inclusieve stad: het aantal kwetsbare mensen in de woningvoorraad van Area neemt toe (door extramuralisering, vergrijzing en toenemende bewoning door lage-inkomensgroepen).

Zie de gemeente Uden als ecosysteem en probeer de kwaliteit van het leven daarin te faciliteren door verschillende oplossingen aan te reiken, op verschillende schaalniveaus. De visie van Atrivé is dat de wijk een cruciaal schaalniveau is. De sociale kwaliteit van een wijk moet weer op de agenda komen. Hoe kunnen we een wijk zo inrichten dat samenhang en vanzelfsprekende solidariteit en betrokkenheid ontstaat? Tijdens het proces hebben we serieus tijd ingeruimd voor een gebiedsgerichte aanpak. De belangrijkste ambities zijn geland op de kaart en zijn vertaald in een gebiedsgericht kader.

Een ontwerpteam met stads- en dorpsmakers en soms interessante allianties

Wat dit proces uniek maakte was de betrokkenheid van een groep stads- en dorpsmakers van Uden. De groep van 10 inwoners zijn graag geziene mensen in de gemeenschap die spreken op persoonlijke titel. Het zijn mensen in verschillende levensfasen en met een verscheidenheid aan kennis en expertise. Samen wisten ze een diversiteit aan ervaringen in te brengen. Er ontstond dialoog tussen inwoners en beleidsmakers en soms leidde dat opeens tot een nieuw perspectief.
Behalve de opgaven zelf en de passende oplossingen is ook het belang van samenwerking steeds scherper in beeld gekomen. De neiging ontstaat soms om te ‘pingpongen’: heen-en-weerdiscussies waarin we vooral benadrukken waar de eigen verantwoordelijkheid ophoudt en de “schuld” van de ander begint. Dat moet je loslaten. Gedurende het proces kwamen partners een stap dichter bij elkaar en sommigen kwamen tot interessante allianties. De gemeente Uden wil verder werk maken van een lokale dialoog waarin alle actoren bij elkaar blijven komen: de markt, de woningcorporatie, de zorg en welzijn, de gemeente én de bewoners.