Woonvisie Landerd

Woonvisie maken door samenwerking; zowel in planvorming als in uitvoering.

foto op projectpagina

Gemeente Landerd heeft Atrivé gevraagd om de Woonvisie te actualiseren en de procesbegeleiding te verzorgen. Een belangrijk element daarbij is de samenwerking met maatschappelijke en marktpartijen. Woonvraagstukken hebben steeds meer een open, dynamisch en complex karakter. Veel partijen spelen een rol met ieder hun eigen belang. Het is meer dan ooit noodzakelijk om samenwerking te organiseren, niet alleen in de planvorming maar ook in de uitvoering. Onderwerpen die in de woonvisie aan bod komen zijn: demografie, woonbehoefte en woonwensen, bestaande woningvoorraad, nieuwbouwopgave, sociale woningbouw, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en leefbaarheid. Atrivé organiseert met de lokale partners, inwoners en de gemeente (ambtelijk, bestuurlijk) een respectvolle dialoog om te komen tot een breed gedragen en energiegevende woonvisie.

Meer weten?

Neem contact op en ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers