Woonvisie Krimpenerwaard

Een woningvoorraad die nu en straks aansluit op de behoefte.

foto op projectpagina

De vraag

De gemeente Krimpenerwaard wil werken aan een toekomstgerichte woningvoorraad, die ook op termijn past bij de woningbehoefte van haar inwoners. Dit doen wij in onze nieuwe woonvisie. Vanuit de voormalige gemeenten liggen er diverse woonvisies. Voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard is deze er nog niet. De planning is dat de gemeenteraad de nieuwe woonvisie in het eerste kwartaal van 2017 vaststelt. 

Rol van Atrivé

Om een goede woonvisie te maken is inzicht nodig in de wensen en behoeften van de inwoners rondom wonen. Hiervoor zet Atrivé een enquête uit onder zevenduizend bewoners. De uitkomsten van het bewonersonderzoek scherpen we aan in de ‘dag van het vraagstuk’. Vervolgens boren we in de Woonalliantiefabriek het potentieel voor oplossingen aan bij burgers, ondernemers en organisaties in de Krimpenerwaard. De aangedragen oplossingsingrediënten verwerken we in een concept visie.

Het gewenste resultaat

Een woonvisie die tot resultaten leidt. Partners doen actief mee in de uitvoering. Partijen hebben elkaar nodig en versterken elkaar met nieuwe samenwerkingsvormen die zijn uitgewerkt in alliantieakkoorden.

Impressie Alliantiefabriek