Woonvisie als katalysator

De gemeente Uden gaat ervoor, samen met een ontwerpteam van inwoners.

foto op projectpagina

Het beleidsdomein wonen is allang niet meer alleen "het voorzien in de woonbehoefte van huishoudens". Meer en meer gaat het ook om de meerwaarde van het wonen als één van de drijvende krachten achter tal van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-kwalitatieve (transitie-)opgaven. Hoe kan een woonvisie een katalysator zijn voor een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving? Dat is de vraag die gemeente Uden zichzelf stelt bij het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. Atrivé mag de gemeente hierin begeleiden. 

Potentie van de gemeente Uden

De gemeente Uden is onderdeel van het stedelijk netwerk Den Bosch-Oss-Uden-Veghel. Ze biedt een thuis aan circa 40.000 mensen. De kernen Volkel en Odiliapeel verschillen van de kern Uden. Ook dat maakt de gemeente aantrekkelijk. De gemeente kent een vestigingsoverschot van mensen tussen 25 en 30 jaar! Jongeren vestigen zich (opnieuw). Het geeft de potentie van de gemeente aan:  
stad én dorp tegelijk.  

Mooie integrale uitdagingen

De coalitie zet zich extra in voor een meer divers woningaanbod, het bevorderen van doorstroming en het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Een woning is een schaars goed in Uden; betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn belangrijke thema’s. Er is sprake van oplopende tekorten en de gewenste woningen staan niet allemaal op de juiste plek. Er ligt tot 2030 een bouwopgave van circa 2.140 woningen. En er ligt een transformatie- en verduurzamingsopgave. Kortom, werk aan de winkel. Het vraagt om een aanpak die betrokkenen werkelijk uitnodigt én uitdaagt hun creatieve denk- en doevermogen in te zetten. 

Een ontwerpteam met de stads- en dorpsmakers van Uden

De gemeente Uden heeft een traditie om inwoners nauw te betrekken bij beleid. De gemeente daagde Atrivé uit om de woonvisie nog meer in interactie met belanghebbenden op te pakken. Dat doen we op meerdere manieren. Onder andere door een Avond van het vraagstuk te organiseren waarbij we met alle spelers op de woningmarkt in gesprek gaan, ook met lokale initiatiefnemers. We organiseren een maatschappelijke woonarena waarin spelers proberen samen allianties te sluiten. We besteden veel aandacht aan het college en de raad: zij moeten immers dilemma’s verder brengen. Wat echt bijzonder is, is dat we een ontwerpteam hebben kunnen samenstellen waarin de ‘stads- en dorpsmakers’ van Uden zitten. Het is een groep graag geziene inwoners die samen met ambtenaren tijdens ontwerpsessies/werkplaatsen verkennen wat passende potentiële oplossingen zijn waar inwoners en stakeholders op zitten te wachten. Deze ontwerpsessies zijn stuk voor stuk de moeite waard. Ze leiden tot nieuwe inzichten, veel goede ideeën en het zorgt er ook voor dat er meer begrip over en weer ontstaat. En we hebben plezier met elkaar: het ontwikkelen van een woonvisie is op die manier ook gewoon leuk! 

Het mooiste resultaat tot nu toe?

De inwoners in het ontwerpteam daagden de ambtenaren uit de ambities zo veel als mogelijk te laten ‘landen’ op de kaart. In welke gebieden ligt een meer integrale aanpak voor de hand? Waar liggen kansen die we kunnen verzilveren? Waar moeten we prioriteren? De ambtenaren hebben met veel plezier gewerkt aan die opdracht. En de uitkomsten hielpen om ambitie en realiteit dichter bij elkaar te brengen. Het vormt de opmaat naar een meer integraal en gebiedsgericht afwegingskader. Op dit moment ligt het ambitiedocument voor ter besluitvorming aan de raad. Daarna gaan we verder met het ontwerpteam: het ontwikkelen van een integrale woonvisie met uitvoeringsprogramma.

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers