Woonstede: Samen, simpel, doen!

Teamcoaching als onderdeel van de veranderaanpak

foto op projectpagina

Woonstede is een woningcorporatie met 135 medewerkers die circa 10.000 woningen verhuren en beheren. De brede maatschappelijke rol en de opgave die woningcorporaties hebben en die hen een wezenlijke factor maken in onze Nederlandse samenleving vragen om mensen die excelleren op meerdere gebieden. Vanuit dat perspectief heeft Woonstede een organisatieverandering in gang gezet met de titel Samen, Simpel, Doen.

Pilot ‘resultaatverantwoordelijke teams’ als veranderinterventie

De veranderaanpak wordt begeleid door een ontwikkelteam van medewerkers, MT en directie. Atrivé-adviseur Janine Boers ondersteunt op onderdelen. Eén van de veranderinterventies is de pilot ‘resultaatverantwoordelijke teams’.

  • Janine Boers heeft voor de resultaatverantwoordelijke teams workshops ontwikkeld. Daar traint zij de teams in teamontwikkeling, procesvoering, betekenisvol meten, kaders en rollen.
  • De teams gaan aan de slag en leren al doende. Janine ondersteunt met teamcoaching.

Teamcoaching schudt wakker en versterkt het leervermogen

Teamcoaching is geen methodiek maar een vak apart. Het draait om teamleren en dat is heel wat anders dan individueel leren. Met teamleren wordt het zonder twijfel ‘botsen’ en staan je eigen opvattingen ter discussie. Het vraagt de bereidheid om echt naar jezelf te kijken, aanspreekbaar te zijn én de bereidheid om je te verbinden met de ander. Een teamcoach daagt mensen uit anders te denken, zodat zij zich bewust worden van andere perspectieven. Van daaruit kunnen ze bewuster uit meer mogelijkheden kiezen.

Niet altijd gemakkelijk, wel de moeite waard

Janine ondersteunt inmiddels drie teams bij Woonstede, elk met hun eigen coachvraag passend bij de fase van  hun ontwikkeling en het doel waar het team voor staat. Het is een proces dat tijd vraagt en het is niet altijd gemakkelijk. Het is de moeite waard! In de teams ontstaat nieuwe speelruimte. Er is meer openheid. Je kwetsbaar opstellen wordt gewoon ‘open en transparant zijn’. Mensen durven steeds gemakkelijker tegenwicht te geven om het beste resultaat te halen. Mensen beginnen te vragen om tegenspel. Het team dat als eerste is gestart, ervaart inmiddels dat de kwaliteit van hun samenwerking echt is gegroeid. Ze doen het samen, processen zijn verbeterd en ze boeken concrete resultaten. Doelen voor eind 2018 zijn halverwege het jaar al bereikt en worden inmiddels bijgesteld. Een team op vleugels. Een plezier voor iedereen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met mij op