Een woningmarktstrategie voor bruisend Beckum

Samen met ontwikkelteam en werkgroep beschrijft Atrivé een gezamenlijk vertrekpunt

foto op projectpagina

Middenin in het stedelijk hart van Twente én het groene Twentse landschap ligt Beckum. Hier wonen circa 1.255 inwoners die samen 465 huishoudens vormen. Een plek waar mensen leefruimte en buitenruimte hebben én vlakbij de A35. De inwoners van Beckum en de gemeente Hengelo zijn trots op het dorpse karakter van Beckum. Op de sterke sociale structuur, met een actief verenigingsleven en veel vrijwilligerswerk. Een omgeving waarin jonge mensen een boodschap doen voor hun oudere buurman; een omgeving waarin mensen omzien naar elkaar. Een groot goed in een tijd waarin de (landelijke) overheid stuurt op ‘langer thuis wonen’, terwijl er op tal van plekken oplopende arbeidsmarkttekorten zijn en er een groot tekort aan bijvoorbeeld wijkverpleging en thuiszorg ontstaat. In de toekomst zullen de inwoners van Beckum (zoals op veel plekken) nog meer dan nu zijn aangewezen op zichzelf en op elkaar.

Een zorgzame samenleving vraagt een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Uit de Primosbevolkingsprognose (zie grafiek) blijkt dat juist deze kwaliteit de komende jaren onder grote druk komt te staan. De kern Beckum vergrijst in de toekomst (veel) harder dan de regio en de verwachting is dat het aantal jongeren flink gaat afnemen. Dit wordt versterkt door het feit dat er de afgelopen jaren geen woningen zijn bijgebouwd in Beckum én door de huidige samenstelling van de woningvoorraad in Beckum: veel grote en dure woningen. Voor starters en jonge gezinnen is er weinig aanbod.

In het voorjaar van 2022 spraken de samenleving van Beckum en de gemeente de ambitie uit om de bouw van 130 woningen tot 2035 mogelijk te maken en een MFA te realiseren. De dorpsraad van Beckum en de gemeente onderzoeken nu hoe en waar deze ontwikkelingen kunnen landen. Een onderdeel hiervan is een passende woningmarktstrategie. Dorpsraad en gemeente werken hier samen met Atrivé aan.

Voor Janine is het een project dat precies past bij de reden waarom ze bij Atrivé werkt: van maatschappelijke betekenis zijn. In dit geval: het onderkennen van het belang van vitale kernen, een steentje bijdragen aan het oplossen van de woningnood in de regio en ervoor zorgen dat jongeren kunnen blijven wonen op de plek waar ze zijn opgegroeid. Janine zoekt samen met de dorpsraad en de gemeente naar een optimum tussen toevoegen via nieuwbouw én het veel beter benutten van de bestaande voorraad. “We genieten echt van de gesprekken met de inwoners. Uit hun inzet en inhoudelijke bijdrage spreekt zoveel liefde voor de toekomst van Beckum.”

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers