Woningmarktonderzoek gemeente Hollands Kroon

In coalitieakkoord opgenomen om via woningmarktonderzoek hernieuwd inzicht te krijgen in de woningmarkt

foto op projectpagina

De laatste jaren is de woningmarkt omgeslagen. De verkoopprijzen van bestaande koopwoningen zijn momenteel in Nederland terug op het niveau van voor de crisis. Niet overal is de druk op de woningmarkt echter zo groot. Er zijn grote regionale verschillen. Daarnaast trad in 2015 de nieuwe Woningwet in werking, die geeft woningcorporaties een andere rol en positie en daarmee ook gemeenten en huurdersorganisaties. Ook de toestroom van vluchtelingen naar Europa is de afgelopen jaren sterk gegroeid en arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw zoeken hun (tijdelijke) plek op de woningmarkt. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens en Nederland vergrijst. En tot slot er zijn nieuwe afspraken op het terrein van duurzaamheid en CO2-reductie; gemeenten werken toe naar gasloze woonwijken.

Door al deze ontwikkelingen heeft de gemeente Hollands Kroon behoefte aan een hernieuwd inzicht in de woningmarkt. In het coalitieakkoord is een dergelijk woningmarktonderzoek ook nadrukkelijk opgenomen. De gemeente heeft Atrivé gevraagd om deze analyse op basis van bestaande bronnen uit te voeren.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel