Woningmarktmonitor voor gemeente Overbetuwe

Met de woningmarktmonitor heeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de woonbehoefte.

vervangen door dummy

December 2016 is de Woonagenda Overbetuwe 2020 vastgesteld. Overbetuwe heeft voortvarend handen en voeten gegeven aan de uitvoering, met een methodiek die de beste nieuwe projecten prioriteit geeft. Met de monitor heeft de gemeente goed inzicht in het daadwerkelijke bouwtempo. Jaarlijks wordt vastgesteld welke behoefte er nog is aan nieuwe plannen en welke woningen op welke plek het meest gewenst zijn. Zo geeft de gemeente ook duidelijkheid aan private partijen die met plannen komen.

De monitor die Atrivé voor Overbetuwe heeft ontwikkeld geeft in een vijftal dashboards de belangrijkste ontwikkelingen in het voorgaande jaar weer, en wordt elk jaar geactualiseerd. Zo wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de behoefte en het aanbod van woningen in zijn totaliteit, en uitgesplitst naar koop/huur en prijsklasse. Ook meet de monitor in welke delen van de gemeente er veel dynamiek is en waar minder.

Atrivé adviseert op basis van de dashboards over de jaarlijkse actualisatie van het woningbouwprogramma. Hiermee verankert de gemeente Overbetuwe de woonbehoefte in haar afwegingskader voor nieuwe plannen. Een uitnodiging aan initiatiefnemers om aantrekkelijke plannen bij de gemeente in te dienen die optimaal op de woonbehoefte inspelen. Om hieraan een impuls te geven ondersteunt Atrivé de gemeente bij het creëren van draagvlak bij marktpartijen, en realisatiekracht!

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik help je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel