Woningcorporatie Elkien: samenwerkingsovereenkomst

Een andere route naar een samenwerkingsovereenkomst

foto op projectpagina

Woningcorporatie Elkien (Friesland) en de professionele huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben Atrivé opdracht gegeven de ontwikkeling van hun samenwerking te begeleiden. Uiteindelijk willen zij deze vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.  

Door interviews en sessies met de hoofdrolspelers, leggen wij de (soms onbeschreven) overeenkomsten bloot. Samen werken we aan een document waarin alle partijen zich herkennen, dat up to date is en waar overeenkomsten in benadrukt worden zonder afbreuk te doen aan het DNA van de drie afzonderlijke partijen.

Meer weten?

Neem contact op met onderstaande adviseur.