Woningbouw en vitaliteit in Egmond-Binnen

De gemeente Bergen werkt samen met partners als Kennemer Wonen, projectontwikkelaars, zorgorganisaties en de inwoners van Egmond-Binnen aan een vitaal en toekomstbestendig Egmond-Binnen.

foto op projectpagina

Het is eind 2017. De woningbouw in Egmond-Binnen zit al jaren op slot. Er zijn nauwelijks nieuwe woningen toegevoegd. Jongeren trekken weg en het draagvlak voor voorzieningen en het verenigings­leven, zoals de voetbal,  neemt zienderogen af. Een groep bezorgde inwoners zien woningbouw als noodzaak om de vitaliteit van het dorp te behouden.

De gemeente Bergen heeft in overleg met de inwoners Atrivé gevraagd een onderzoek uit te voeren naar woningbouw en leefbaarheid in Egmond-Binnen.

De Atrivé adviseurs gaven met hen een uitgekiend en uitnodigend proces vorm, waarin ruimte was voor deelnemers hun denkvermogen in te zetten, hun waarnemingen en dilemma’s te delen en samen te werken aan mogelijke oplossingen.

Verbinden via de kopgroep, ontmoeten in het dorpscafé

Er is veel aandacht besteed aan de bewonerscommunicatie. Na een rondwandeling in Egmond-Binnen Rondleiding in Egmond-Binnen en een startoverleg met een kopgroep van betrokkenen is onderzoek gedaan naar leefbaarheid, demografische ontwikkelingen, verhuisbewegingen, voorzieningen en de woonwensen van jongeren. Ook hebben bewoners zelf verkend welke oplossingen elders zijn bedacht die de leefbaarheid in Egmond-Binnen helpen behouden en versterken. Na een bespreking hiervan met de kopgroep zijn alle Egmond-Binders uitgenodigd om in het dorpscafé mee te praten over woningbouw en leefbaarheid in Egmond-Binnen.

Vitale gemeenschap

In de opbrengst van het proces vindt de gemeente Bergen een basis om samen met partners als Kennemer Wonen, projectontwikkelaars, zorgorganisaties en de inwoners van Egmond-Binnen te werken aan een vitaal en toekomstbestendig Egmond-Binnen. Gerichte woningbouw is daar een belangrijk onderdeel van. Om dit te realiseren is ondernemerschap en het verbinden van mensen en mogelijkheden in Egmond-Binnen essentieel.

Egmond-Binnen heeft een kopgroep, een groep van gangmakers. Die hebben gezorgd voor een betrokkenheid van de verschillende doelgroepen (jongeren en ouderen). Dergelijke initiatieven verdienen de steun van de gemeenten omdat alleen door initiatiefrijke bewoners een vitale gemeenschap kan ontstaan. Het initiatief ‘leefbaarheid en woningbouw in Egmond-Binnen’ is hiervan een mooi voorbeeld.

Wil je meer weten over vitaliteit in dorpen?

Neem dan contact op met onderstaande adviseur