Woningbehoefte inventariseren via arbeidslocaties: werkt dat?

Gemeente Stein ligt in een krimpregio maar onderzoekt mogelijkheden voor beperkte woningbouw.

foto op projectpagina

De Limburgse gemeente Stein ligt in een krimpregio. De demografische prognoses laten zien dat het aantal huishoudens binnen een aantal jaar zal afnemen. Het bouwen van extra nieuwe woningen gaat daarom met veel voorzichtigheid gepaard.
Door nieuwe economische ontwikkelingen ziet de coalitie mogelijkheden ontstaan om (beperkt) woningbouw toe te staan in dit gebied. Een belangrijke rol voor nieuwe woningen is weggelegd voor kenniswerkers die verbonden zijn aan grote werkgevers in de regio. Gemeente Stein heeft Atrivé gevraagd dit onderzoek uit te voeren.
Om een helder beeld te krijgen van de groep kenniswerkers voert Atrivé een digitale enquête uit onder recent in dienst getreden medewerkers bij de grotere werkgevers, aangevuld met beelden vanuit de bedrijven zelf. Het combineren van demografische ontwikkelingen met de arbeidsmarkt biedt een antwoord op de vraag hoe realistisch het is om de woningvoorraad voorzichtig uit te breiden.

Meer weten?

Neem contact met me op; ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas