Wonen met een plus in Delfzijl

Vanuit klantperspectief ontwikkelen van een samenhangend woonconcept: Wonen met een plus

foto op projectpagina

In het centrum van Delfzijl ontwikkelen gemeente Delfzijl, woningcorporatie Acantus en woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha zestig tot tachtig woningen. De woningen worden ontwikkeld voor jonge en oudere bewoners met een (toekomstige) zorgvraag. Atrivé, in samenwerking met FAME Planontwikkeling, begeleidde deze organisaties bij de concretisering van het beoogde woonconcept Wonen met een plus: een samenhangend en gecoördineerd aanbod van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten. 

Wij gebruikten het Canvas Business Model als werkmethode. Dit model kent negen stappen, te beginnen bij de klant. Wie zijn de (toekomstige) klantgroepen en wat verwachten zij van Wonen met een plus? Tijdens een wijkcafé  en –verdiepende- focusgroepen  met inwoners zijn hun wensen en motieven en afwegingen om prettig te (gaan) wonen besproken. Op basis van deze resultaten stelden wij het klantbeeld op met de eerste onderdelen van het Canvasmodel. 

 

Film

Om als organisaties tijdens het hele (bouw)proces voor ogen te houden voor wie ‘Wonen met een plus’ gerealiseerd wordt heeft Atrivé een film gemaakt met het persoonlijke verhaal van een aantal inwoners van Delfzijl. Een beeldende manier om er voor te zorgen dat wij met elkaar vanuit het klantperspectief blijven werken! 

 

Werkgroepen

Het klantbeeld is de basis van waaruit in werkgroepverband de andere onderdelen van het Canvasmodel uitgewerkt gaan worden, zodat Wonen met een plus stapsgewijs vorm wordt gegeven.

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij adviseren je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
| Atrivé |
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn